Hoppa till textinnehållet - Hoppa till aktuell information och nytt på webbplatsen -  - 
Norra Västmanlands samordningsförbunds logotype - Till startsidan - 
Startsida -   Anpassa - gör egna inställningarAnpassa -   Kontaktinformation - kortkommando Alt + 7Kontakt -   Översikt, webbkarta - kortkommando Alt + 3Webbkarta -   Sök på Norra Västmanlands samordningsförbunds webbplats - kortkommando Alt + 4Sök - 
Aktuellt

 

Äppelblom

 

Till Norra Västmanlands samordningsförbunds facebook-sida.

Medlem i föreningen NNS - Nationella nätverket för samordningsförbund - länk till NNS webbplats.

 

Aktuellt


2020-09-22

Inbjudan till (digital) nätverksträff
-
Att skapa meningsfulla lösningsfokuserade coachande samtal med ungdomar

5 november, kl 9:00-12:00.

Mer information och anmälan


2020-09-22

Föreläsning om utmattningssyndrom

Föreläsningen vänder sig till Dig som arbetar inom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Västmanland, Sala kommun, Hallstahammars kommun, Surahammars kommun, Fagersta kommun, Norbergs kommun och Skinnskattebergs kommun.

Utmattningssyndrom blandas ofta ihop med depression. Idag vet vi att utmattningssyndrom är ett sjukdomstillstånd som det kan ta flera år att repa sig ifrån.

Tuula Wallsten är specialist i psykiatri och kommer att tala om utmattningssyndrom utifrån symtom och behandling.

Tid och plats:  23 oktober 2020, 9:00-11:00, via videomöte. Anmälan (pdf, nytt fönster)

 


2020-09-22

Dejt med en verkSAMhet - personligt ombud

Norra Västmanlands Samordningsförbund arrangerar korta frukostmöten - ”Dejt med en verkSAMhet” – med syfte att erbjuda en enkel samverkansarena för ökad kunskap om olika verksamheters uppdrag och arbetsmetoder.

Dejterna vänder sig till Dig som arbetar med klienter, personal, organisation, ledarskap eller politiken inom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Västmanland, Sala kommun, Hallstahammars kommun, Surahammars kommun, Fagersta kommun, Norbergs kommun och Skinnskattebergs kommun.

Vad är personligt ombud? Vilka vänder de sig till?

Hur kommer man i kontakt med personligt ombud?

Tid och plats:

1 oktober, 8:15-9:30, videomöte via Teams. Anmälan (pdf, nytt fönster)

6 oktober, 8:15-9:00, videomöte via Teams. Anmälan (pdf, nytt fönster)


2020-06-17

Samordningsnytt

Samordningsnytt nr 1 - juni 2020

 


2020-04-22

Fontänhus - nåt för Västmanland?

(UPPDATERAD INFO)

Fontänhus är en internationellt erkänd rörelse och en effektiv rehabiliteringsmodell för personer med psykisk ohälsa. Idag finns cirka 300 Fontänhus i världen, varav 13 i Sverige.
Kan det vara intressant även för oss i Västmanland?

Välkommen till en informationsträff med Helena Lundell, verksamhetschef för Fontänhuset Örebro samt medlemmar och handledare från samma Fontänhus. Tillsammans kommer de att presentera modellen och dess effekter.

Tid:              18 maj, 13:15-15:45

Plats:            Videomöte via plattformen Zoom

Informationen vänder sig till: Politiker, chefstjänstemän, brukarorganisationer och andra intresserade.

Det råder konsensus inom forskarvärlden: Fontänhusmodellen är effektiv för rehabilitering av personer med psykisk ohälsa. Framför allt på det mänskliga planet, men också vad gäller minskade kostnader för sjukvård, socialt stöd från kommunen samt ersättning från socialförsäkringen.
Med Fontänhusens inkluderande rehabiliteringsprogram kan personer som står långt från arbetsmarknaden hitta vägen tillbaka. Källa: https://www.sverigesfontanhus.se/fontanhus-gor-skillnad/

Du kan också läsa mer om modellen och husens verksamhet på Sveriges Fontänhus Riksförbund och på Fontänhuset Örebro.

Anmäl dig via länken senast 10 maj:
https://simplesignup.se/event/164788-information-om-fontaenhus-en-erkaend-och-effektiv-modell-foer-stoed-till-personer-med-psykisk

 

2020-02-26

Dejt med en verkSAMhet! Våren 2020

Norra Västmanlands Samordningsförbund arrangerar korta frukostmöten - ”Dejt med en verkSAMhet” – med syfte att erbjuda  en enkel samverkansarena för ökad kunskap om olika verksamheters uppdrag och arbetsmetoder.

Dejterna vänder sig till Dig som arbetar i med klienter, personal, organisation, ledarskap eller politiken inom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Västmanland, Sala kommun, Hallstahammars kommun, Surahammars kommun, Fagersta kommun, Norbergs kommun och Skinnskattebergs kommun.

Samordningsförbundet bjuder på frukost 8:00-8:30 och därefter dejtar vi dagens gäst. Vi avslutar ca 9:45.

 

12 maj Samhall – Sveriges viktigaste företag
(Via videomöte!)

Plats: Denna gång via videomöte på plattformen Teams
Mer info och anmälan: https://simplesignup.se/event/165045-dejt-med-en-verksamhet-samhall

4 juni Personligt ombud

Plats: Jobbcenter, Industrigatan 1C i Hallstahammar

Mer info och anmälan: https://simplesignup.se/event/165046-dejt-med-en-verksamhet-personligt-ombud

 


2019-12-13

Samordningsnytt

Samordningsnytt nr 3, december 2019 (pdf)

2019-08-22

Konferens - Lösningsfokuserade ledtrådar 20-21 november

Årets konferens består av två fristående dagar:

Onsdagen den 20 november:

Inspiration för ett lösningsfokuserat ledarskap och lösningsfokuserade organisationer med ledarskapstema.
(Inga förkunskaper i lösningsfokus behövs)

Torsdagen den 21 november:

A Solutions Focused Approach to Severe Trauma & Stress - med John Henden
(För medarbetare som redan har grunsläggande komepeten i lösningsfokuserat arbetssätt)

Inbjudan och anmälan (pdf, nytt fönster)2019-08-15

Lösningsfokuserade samtalsfrågor
om privatekonomi ger möjlighet till att stärka hälsa och livskvalitet

INBJUDAN OCH ANMÄLAN (pdf, nytt fönster)

Du kanske arbetar som handläggare, utredare,vårdgivare,
samtalsledare eller på annat sätt möter vuxna individer i
befolkningen som riskerar att hamna i överskuldsättning. En
helhetssyn på individens livssituation är avgörande för att kunna
vara till sann hjälp.

Det handlar ofta om att ställa utforskande
frågor och samkonstruera lösningar.

Vi hoppas att det här samtalskortet kan ge dig en enkel och tydlig ingång till stärkande frågor om privatekonomi.

Samtalskort

Lösningsfokuserade samtalsfrågor om privatekonomi

 

Utvecklingen av lösningsfokuserat samtalskort om privatekonomi

 


 

2019-06-20

Lösningsfokuserat ledarskap -
två utbildningar startar under hösten

- Lösningsfokuserat ledarskap - för ledare med personalansvar - 6 dagar

Inbjudan och anmälan (pdf, nytt fönster)

- Lösningsfokuserat ledarskap - för ledare/samordnare utan personalansvar
-3 dagar

Inbjudan och anmälan (pdf, nytt fönster)

 


 

 

2019-05-23

Samordningsnytt

Samordningsnytt nr 2, 2019 (pdf)


2019-05-21

Dejt med en verkSAMhet - Psykiatrin

Vid dejten berättar Karin Carlsson om Psykiatrins uppdrag och vi får möjlighet att ställa frågor.

I Hallstahammar
Tid: 20 september kl 8:00-9:45
Plats: Konferensrummet, Jobbcentrum, Industrigatan 1

I Fagersta
Tid: 4 oktober kl 8:00-9:45
Plats: Lindgården, Kyrkvägen 7

I Sala
Tid: 8 november kl 8:00-9:45
Plats: Arbete och Försörjning, Drottninggatan 5

Intresserad?

Läs mer och anmäl dig här senast en vecka före dejten (pdf, nytt fönster)

Välkommen!


2019-05-06

Nationellt nyhetsbrev om Finsam (pdf, nytt fönster)


2019-02-26

Samordningsnytt

Samordningsnytt nr 1, 2019 (pdf)


 

2019-01-17

Ny förbundsstyrelse

Igår möttes samordningsförbundets nya förbundsstyrelse för första gången. En samling nyfikna, engagerade och kompetenta ledamöter och ersättare är redo att stötta utvecklingen av samordnad rehabilitering och samverkan mellan förbundets parter. Det bådar gott!!
Patrik Boström (Surahammars kommun) fortsätter som förbundsordförande och Helena Norrby (Region Västmanland) är nyvald vice ordförande.

Den nya förbundsstyrelsen beslutade att Hanna Stålarv ska få det länsövergripande uppdraget med att samordna och uppdatera uppgifter i Insatskatalogen.

Välkommen hela nya förbundsstyrelsen!

Bilden kan innehålla: 16 personer, personer som ler, personer som står


2018-04-19

Metodutvecklingsprojektet Unga Val

Det spännande metodutvecklingsprojektet Unga Val i Hallstahammar har handlat om att utveckla och genomföra lösningsfokuserade grupper för unga personer som varken arbetar eller studerar Ungdomarna har fått verktyg att själva hitta den egna vägen vidare mot förbättrad hälsa, studier och arbete. I projektet har en idéskrift tagits fram, och vi hoppas att under 2018 kunna bjuda in till ett spridningsseminarium om Unga Val.

Läs idéskriften här! (pdf, nytt fönster)


 

Tips på tidigare nyheter

Nyhetsbrev - Samordning Västmanland

Arkiv

 

Under samordningsförbundens gemensamma webbplats publicerar vi dokumentationer från våra gemensamma träffar - se:
Dokumentationer Konferenser/seminarier - Samordningsförbunden i Västmanlands län

 - TillbakaTillbaka  -    UppUpp  -