Hoppa till textinnehållet - Hoppa till aktuell information och nytt på webbplatsen -  - 
Norra Västmanlands samordningsförbunds logotype - Till startsidan - 
Startsida -   Anpassa - gör egna inställningarAnpassa -   Kontaktinformation - kortkommando Alt + 7Kontakt -   Översikt, webbkarta - kortkommando Alt + 3Webbkarta -   Sök på Norra Västmanlands samordningsförbunds webbplats - kortkommando Alt + 4Sök - 
Aktuellt

Äppelblom

Till Samordningsbloggen

Försörjningsmåttet

Till Norra Västmanlands samordningsförbunds facebook-sida.

Integrerad samverkan

Medlem i föreningen NNS - Nationella nätverket för samordningsförbund - länk till NNS webbplats.

 

Aktuellt


2018-01-25

Lösningsfokuserade ledtrådar 14-15 mars

Lösningsfokuserade ledtrådar 2018

Spännande interaktiva inslag så att du som konferensdeltagare ges maximal möjlighet att interagera, kommunicera och få med dig en mängd tips, idéer och egna reflektioner rakt in i till ditt eget arbete. Huvudföreläsare är Agneta Castenberg, FKC

Plats: Elite Stadshotellet, Västerås


2017-12-07

Samordningsnytt nr 3, 2017

Samordningsnytt nr 3, 2017 (pdf, nytt fönster)


2017-11-30

Inbjudan till inspirationsdag om ORS och SRS

Är Du nyfiken på att hitta enkla sätt utvärdera stegförflyttningar mot ett bättre mående? Eller vill du veta mer hur dina samtal/gruppaktiviteter gör skillnad för de deltagare/klienter som du möter i ditt arbete? Då är Du varmt välkommen till en inspirationsdag om ORS och SRS med Gun-Eva Andersson-Långdahl.

Gun-Eva delar med sig av sina erfarenheter kring ORS/SRS genom en tydlig beskrivning av utvärderingverktyget, samt ger praktiska tips på hur det kan användas i vårt dagliga arbete för att ta reda på att vi arbetar med rätt saker! Vi kommer också att få en glimt av IT-stödet My Outcomes.

Det kommer självklart även ges möjlighet till samverkans- och erfarenhetsutbyte med andra.

Tid:              2018-02-12 kl 8:30-16:00

Plats:          Lindgården, Kyrkvägen 7, Fagersta

Ingen kostnad Samordningsförbundet bekostar dagen.

Inbjudan och anmälan (pdf, nytt fönster)2017-10-31

Inbjudan till samordningsteamens utvecklingsdag den 11 december kl 9-15, i Ramnäs.

Syftet med dagen är främja samvekan mellan samordningsteamens olika parter och att inrikta våra krafter till att organiseras runt deltagarnas behov. Vi arbetar i stora drag utifrån en öppen agenda, men några frågor som kommer att lyftas under dagen är:

  • Styrelsens uppdrag till teamen -framtids frågor.
  • Hur ser målgruppen till teamen ut idag/framtiden? Hur kan teamen vara till största nytta för dem?
  • Hur gör vi för att personalen/handläggarna runt deltagaren ska känna sig delaktiga i deltagarens planering och process? När är det dags att avsluta?
  • Joakim Pettersson, chef för Psykiatrin i länet, berättar om psykiatrin och deras uppdrag, och det finns möjligheter till samtal/dialog direkt med honom.

    Vi bidrar gemensamt under dagen med nyfikna frågor och erfarenhetsutbyte. Så dina idéer, tankar och frågor kommer vara till stor nytta under dagen!

    Inbjudan och anmälan (pdf, nytt fönster)2017-09-29

Samordningsnytt nr 2, 2017

Samordningsnytt nr 2, 2017 (pdf, nytt fönster)

 


2017-09-28 - reviderad 2017-11-17

Två halvdagar processkartläggning om Unga med aktivitetsersättning i Sala.
OBS! Nytt datum för dag 2!

 

 


2017-04-07

Samordningsnytt nr 1, 2017
Samordningsnytt nr 1, 2017 (pdf, nytt fönster)

 


2017-03-10

Välkommen Hanna Stålarv!


Hanna

Hanna anställs från och med 1 april som biträdande förbundssamordnare/processledare vid Norra Västmanlands Samordningsförbund.

Hanna kommer att arbeta hos förbundet på halvtid och under ett år. Hon arbetar idag som verksamhetsledare i Samordningsteamet Hallsta-Sura.

Genom sitt lösningsfokuserade förhållningssätt och hennes breda erfarenhet av möten med människor, har Hanna skaffat sig intressanta erfarenheter och kan bidra med kreativa idéer. Idéer som handlar om hur myndigheterna tillsammans kan utveckla stödet till de personer som behöver ett samlat rehabiliteringsstöd.

Hanna kommer att fortsätta arbeta halvtid som verksamhetsledare i samordningsteamet, och vi är tacksamma att Hallstahammars kommun har beviljat Hanna tjänstledigt på halvtid för att kunna arbeta hos förbundet.

 

2016-03-05

Ny film - Psykisk hälsa

Se Samordningsförbunden i Västmanlands läns film om Psykisk hälsa:
Film om Psykisk hälsa


Tips på tidigare nyheter

Tidigare nummer av Samordningsnytt:
Nyhetsbrev - Samordning Västmanland

Under sidan Arkiv placeras sådant som tidigare publicerats under denna sida och har ett värde av att finnas kvar ett tag till, exempelvis tidigare rapporter:
Arkiv

Under samordningsförbundens gemensamma webbplats publicerar vi dokumentationer från våra gemensamma träffar - se:
Dokumentationer Konferenser/seminarier - Samordningsförbunden i Västmanlands län

 - TillbakaTillbaka  -    UppUpp  -