Hoppa till textinnehållet - Hoppa till aktuell information och nytt på webbplatsen -  - 
Norra Västmanlands samordningsförbunds logotype - Till startsidan - 
Startsida -   Anpassa - gör egna inställningarAnpassa -   Kontaktinformation - kortkommando Alt + 7Kontakt -   Översikt, webbkarta - kortkommando Alt + 3Webbkarta -   Sök på Norra Västmanlands samordningsförbunds webbplats - kortkommando Alt + 4Sök - 
Insatser i samverkan/Samordningsteam Sala


Samordningsteam Sala

Samordningsteam Sala är en stadigvarande teaminsats för individer med samordnade rehabiliteringbehov och som behöver stöd gemensamt från myndigheter för att kunna komma till egen försörjning. I teamet ingår socialkonsulenter från kommunen, kurator från landstinget och arbetsförmedlare från Arbetsförmedlingen. Insatsen stöds aktivt av alla myndigheter i Norra Västmanland. Insatsen inleddes den 1 april 2011 och finansieras helt av Samordningsförbundet.

Nyheter från Samordningsteam Sala

Senaste månadsbrevet

Månadsbrev 2018-04 (pdf, nytt fönster)

 

Rapporter

Årsrapport samordningsteam Sala, 2017 (pdf, nytt fönster)

 

Årsrapport 2016 (pdf, nytt fönster)

Årsrapport 2015 (pdf, nytt fönster)

Delårsrapport 2014-07-01--2014-12-31 Komplettering till årsrapport (pdf, nytt fönster)

Årsrapport 2013-07 -- 2014-06 (pdf, nytt fönster)

Samhällsekonomisk utvärdering

Samordningsteamet Sala har med hjälp av företaget Payoff och verktyget Nyttosam gjort en samhällsekonomisk utvärdering av resultatet för verksamhetens första 26 deltagare. Utvärderingen pekar på att för samhället som helhet är lönsamheten på ett års sikt är 141 000 kr och på fem års sikt 11 300 000 kr. Återbetalningstiden är 12 månader. Deltagarna har också ökat sin inkomst med i snitt 45 000 kr/år.

Läs mer i rapporten eller i det sammanfattande bildspelet:

Samhällsekonomisk utvärdering Samordningsteam Sala - rapport, (pdf, nytt fönster)

Samhällsekonomisk utvärdering Samordningsteam Sala - bildspel (pdf, nytt fönster)

 

Intervju med deltagare

Ta del av intervju med två ava teamets deltagare.

Interview with participants from Coordination Team Sala May 2012

Två fina artiklar i Sala Allehanda 25 april 2012 om Samordningsteamet Salas verksamhet

Samordningstem ger personligt stöd (pdf, nytt fönster)
De hittar sina strategier för ett bättre vardagsliv (pdf, nytt fönster)


Månadsbrev

Samordningsteam Sala skriver regelbundet månadsbrev som berättar om verksamhetens fortskridande. Se till att komma med i maillistan för framtida månadsbrev genom att kontakta verksamhetsledaren Anette Häggqvist. Lättaste sättet att hänga med i teamets utveckling!

Månadsbrev 2017-12 (pdf, nytt fönster)

Månadsbrev 2017-10 (pdf, nytt fönster)

Månadsbrev 2017-09 (pdf, nytt fönster)

Månadsbrev 2017-06 (pdf, nytt fönster)

Månadsbrev 2017-04 (pdf, nytt fönster)

Månadsbrev 2016-12 (pdf, nytt fönster)

Månadsbrev 2015-06 (pdf, nytt fönster)

Månadsbrev 2015-02 (pdf, nytt fönster)

Månadsbrev – 2014-12 (pdf, nytt fönster)

Månadsbrev 2014-10 (pdf, nytt förnster)

Månadsbrev 2014-01 (pdf, nytt fönster)

Månadsbrev 2013-10 (pdf, nytt fönster)

Månadsbrev 2013-09 (pdf, nytt fönster)

Månadsbrev 2013-05 (pdf, nytt fönster)

Månadsbrev 2013-03 (pdf, nytt fönster)

Månadsbrev 2013-01 (pdf, nytt fönster)

Månadsbrev 2012-11 (pdf, nytt fönster)

Månadsbrev 2012-10 (pdf, nytt fönster)

Månadsbrev 2012-09 (pdf, nytt fönster)

Månadsbrev 2012-05 (pdf, nytt fönster)

Månadsbrev 2012-03 (pdf, nytt fönster)

Månadsbrev 2012-01 (pdf, nytt fönster)


Kontakta Anette Häggqvist för månadsbrev från 2011 (kontaktuppgifter finns nedan).

Syfte

Syftet med insatsen är att erbjuda kvalificerat och professionellt stöd i samordnad rehabilitering för individer med samordnade rehabiliteringsbehov så att en arbetsförmåga kan realiseras och att individen kan få förutsättningar för en egen försörjning. Detta är tillika insatsens gemensamma uppdrag från huvudmännen.

Uppdraget från styrelsen för Norra Västmanlands Samordningsförbund lyder:

....att organisera arbetsrehabiliterande verksamhet och ge ett aktivt individanpassat stöd för individer med samordnade rehabiliteringsbehov inom samordningsförbundets geografiska område. Arbetsmetoderna ska vara lösningsinriktade och omfatta både gruppverksamhet och individuella insatser.  I teamet ska ingå personer med erfarenhet av att arbeta med individer som har neuropsykiatriska funktionshinder. Detta för att säkerställa att rätt insatser genomförs och för att hitta långsiktiga individanpassade lösningar till egen försörjning. Unga personer med aktivitetsersättning och individer som ligger långt ifrån arbetsmarknaden ska särskilt prioriteras.

Målgrupp

För att komma med i insatsen måste det finnas en bedömning hos remitterande myndighet att det finns ett behov av samordnad rehabilitering. Detta går via ansvarig handläggare. Efter dialog i samverkansgruppen, en handläggargrupp med bred representation från myndigheterna, avgör sedan samordningsteamet vilka som tas in i insatsen.

Exkluderande är pågående missbruk, kända hotfulla personer, förestående frihetsberövande och allvarligt psykiskt sjuka som inte bedöms ha resurser att klara ett deltagande. Det ska finnas en bedömning att individen är motiverad för en första kontakt med insatsen och kan klara aktiviteter, inledningsvis, i låg takt. Insatsen är öppen för alla medlemmar i samordningsförbundet.

Insatsplan

Insatsplan (pdf, nytt fönster)


Besök från Riksdagens socialförsäkringsutskott

Gunnar Axen med följe besökte Samordningsteam Sala (Samordningsbloggen 29 augusti 2012)

Invigning av samordningsteamets lokaler

Den 13 oktober 2011 invigdes Samordningsteam Salas lokaler och verksamhet. Här finns bilder från invigningen där myndigheterna inte klippte utan knöt band
Kontaktuppgifter

Verksamhetsledare:
Anette Häggqvist
0224 - 74 98 25
anette.haggqvist@sala.se


Besöksadress:
Agueligatan 28, 733 30 Sala

 


 

 - TillbakaTillbaka  -    UppUpp  -