Hoppa till textinnehållet - Hoppa till aktuell information -  - 
Samordningsförbundet Västerås -Våga se framåt, där har du framtiden! - 
Kontakt -  | Webbkarta -  | Sök - 

Samordningsförbundet i Västerås - Klicka för förstoring.


Medlemmar:

 

Arbetsförmedlingens logotyp.

 

Försäkringskassans logotyp.

 

Region Västmanlands logotyp.

 

Västerås stad

 

 -  

 - 

Samordningsförbundet Västerås

Varmt Välkommen!

Västerås - Svartån med stadshuset i bakgrunden.

Vision: Vi samverkar för ett socialt hållbart, inkluderande och jämställt samhälle. Våra gemensamma insatser främjar god hälsa, trygghet, välmående och skapar förutsättningar för egen försörjning.

Det finansiella samordningsförbundet innebär en unik möjlighet att utveckla välfärdsarbetet i Västerås stad. Förbundet är en gemensam arena där de samverkande myndigheterna kan verka för insatser med individens behov och den totala samhällsekonomin i fokus.

Samordningsförbundet Västerås bildades den 2 maj 2010 och består av medlemmarna:

  • Arbetsförmedlingen Västerås, 25 %
  • Försäkringskassan i Västmanland, 25%
  • Region Västmanland, 25 %
  • Västerås stad, 25 %

FINSAM

 

Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas.

(Samverkansutredningens betänkande SOU 2000:114)


Vid fotografering för bilder till Samordningsförbundet Västerås webbplats har vi som rutin att be om ett muntligt samtycke vid själva fotograferingstillfället med upplysning om till vilket ändamål som bilden kommer att användas. Om du hittar en bild av dig själv på webbplatsen och inte vill vara med på bild, så vill vi gärna att du kontaktar oss. Skicka ett e-postmeddelande till Förbundssamordnaren med uppgift om vilken bild och på vilken webbsida bilden finns så tas bilden bort från webbplatsen.

 -  Dataskyddsombud:kjell.sjundemark@sfris.se

Samordningsförbundet Södertälje