Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information - 
Startsida - 
Kontakt -  | Webbkarta -  | Sök - 
Startsida -  / Aktuellt

Västerås sett från Mälarisen.

 

 -  

Aktuellt

Samordningsnytt

Samordningsnytt nr 2, 2019 (pdf)

Lösningsfokuserade
samtalsfrågor
om privatekonomi

ger möjlighet till att stärka hälsa och livskvalitet

Den 30 sept kl 8.30-11.00

Länsmuseet

Karlsgatan 2 Västerås

Du kanske arbetar som handläggare, utredare,vårdgivare,
samtalsledare eller på annat sätt möter vuxna individer i
befolkningen som riskerar att hamna i överskuldsättning. En
helhetssyn på individens livssituation är avgörande för att kunna
vara till sann hjälp.

Det handlar ofta om att ställa utforskande
frågor och samkonstruera lösningar.

Inbjudan och anmälan här!

Samtalskort

Lösningsfokuserade samtalsfrågor om privatekonomi

 

Utvecklingen av lösningsfokuserat samtalskort om privatekonomi


 

Utbildning i privatekonomi-programmet:

Gronkvist

När: 1 och 12 november, kl. 8.00–16.00

samt ytterligare en halv handledningsdag, detta datum bestäms senare.

Plats: 1 november: Stadshuset, lokal B33, samling i entrén

12 november: Kranbyggargatan 3   Hitta hit!

Målgrupp: Personal/handläggare med klient/deltagarkontakter och intresse för att leda klient/deltagargrupper för utveckling och ökad livskvalitet kopplat till privatekonomi och livsstil, på svenska och arabiska samt somaliska.

Grönkvistprogrammet syftar till förbättrad livskvalitet och hälsa genom att inspirera
deltagare i insatser till att få koll på sin privatekonomi, bli medveten om sina prioriteringar och att bli en mer medveten konsument. Metoden grundar sig på lättsamma, praktiska moment varvat med teori. Grönkvist är en folkhälsointervention framtagen inom Region Västmanland. Programmet har via uppföljning, i samarbete med Mälardalens högskola, visat sig bidra till minskad ekonomisk stress.

Läs mer här: Inbjudan och anmälan

Save the date!
Lösningsfokuserade ledtrådar 2019
20-21 november 2019
Aros Congress Center

A Solution Focused Approach to Severe
Trauma & Stress Recovery med John Henden
Workshopen den 21 november genomförs på lättförståelig engelska.
Du kan svara och gruppdiskutera på svenska.
Workshopen passar både för dig som specifikt arbetar med personer som
behöver behandling för PTSD; och för dig som i olika sammanhang möter
personer med svår stress i livet, oavsett orsaken till stressen.

JOHN HENDEN

John Henden


Samordningsnytt nr 1, 2019

Samordningsnytt nr 1 - mars 2019 (pdf)

INSATSKATALOGEN

Insatskatalogen

https://insatskatalogen.samordning.org/

Klicka på kille på sajten så finns info!


Insatskatalogen och broschyren "Insatser samlade på ett ställe" är verktyg som omfattar både permanent verksamhet som drivs av förbundens medlemmar och deras kompletterande aktörer. De omfattar även insatser som drivs i förbundens regi och av externa aktörer som har avtal med någon av förbundsmedlemmarna. Insatserna och verksamheterna är riktade till olika målgrupper i olika åldrar. Gemensamt för dem är att alla är aktörer inom välfärden som sysslar med individinriktade arbetsmarknads-, rehabilitering- och utbildningsåtgärder samt riktar sig till personer som står långt från arbetsmarknaden.

Verktyget gör inte anspråk på att vara heltäckande och uppdateras kontinuerligt.


 


 

 - Tillbaka  -    Upp  -