Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information - 
Startsida - 
Kontakt -  | Webbkarta -  | Sök - 
Startsida -  / Aktuellt

Västerås sett från Mälarisen.

 

 -  

Aktuellt

 

Save the date!
Lösningsfokuserade ledtrådar 2019
20-21 november 2019
Aros Congress Center

A Solution Focused Approach to Severe
Trauma & Stress Recovery med John Henden
Workshopen den 21 november genomförs på lättförståelig engelska.
Du kan svara och gruppdiskutera på svenska.
Workshopen passar både för dig som specifikt arbetar med personer som
behöver behandling för PTSD; och för dig som i olika sammanhang möter
personer med svår stress i livet, oavsett orsaken till stressen.

JOHN HENDEN

John Henden


Samordningsnytt nr 1, 2019

Samordningsnytt nr 1 - mars 2019 (pdf)

INSATSKATALOGEN

Insatskatalogen

https://insatskatalogen.samordning.org/

Klicka på kille på sajten så finns info!


Insatskatalogen och broschyren "Insatser samlade på ett ställe" är verktyg som omfattar både permanent verksamhet som drivs av förbundens medlemmar och deras kompletterande aktörer. De omfattar även insatser som drivs i förbundens regi och av externa aktörer som har avtal med någon av förbundsmedlemmarna. Insatserna och verksamheterna är riktade till olika målgrupper i olika åldrar. Gemensamt för dem är att alla är aktörer inom välfärden som sysslar med individinriktade arbetsmarknads-, rehabilitering- och utbildningsåtgärder samt riktar sig till personer som står långt från arbetsmarknaden.

Verktyget gör inte anspråk på att vara heltäckande och uppdateras kontinuerligt.


Dejta en verksamhet som jobbar med nyanlända!

Vad gör de olika professionerna/verksamheterna? Kan vi samverka mera och inkludera flera, i syfte att optimera oss i verksamheterna, men framför allt för individen i allmänhet och när det gäller ohälsa i synnerhet?

Målgrupp: Alla som arbetar med integration av nyanlända.

21 februari Vuxenutbildning Centrum (VUC)

Frukost serveras kl. 8.30–9.00, utanför hörsalen.
Informationen/interaktionen börjar kl. 9.00 och pågår max en timme!
Utrymme för Dina frågor kommer att finnas!

Injudan och anmälan här

 


Nätverksträff den 22 oktober 2018

Nätverksträff i lösningsfokuserad metod och praktiska erfarenheter av att ha arbetat i samtal med personer med NPF

Relaterad bild

 

När: Måndag 22 oktober 8.30-16.00

Var: Aros Congress Center, Västerås

Föreläsare: Johan Bysell


Johan Bysell arbetar till vardags med samtal och handledning och har en fil. kand-examen i psykologi och kommunikationsvetenskap samt mångårig praktisk erfarenhet av förändringsarbete utifrån ett systemiskt och lösningsorienterat synsätt. Johan har varit med och skrivit böckernaHär, nu och framåt samt Det finns alltid ett sätt: lösningsfokus och ADHD.

Syfte

  • Att få påfyllning gällande det lösningsfokuserade förhållningssättet.
  • Att få inspiration och praktiska verktyg för att kunna möta personer utifrån ett resursaktiverande förhållningssätt
  • Att få tips på anpassningar för personer med ADHD och NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar).

Målgrupp

Du som är tillhör Samordningsförbundens samverkansparter och i Ditt arbete möter unga vuxna, vuxna och/eller personer med NPF och vill lära Dig mer om lösningsfokuserad samtalsmetod.

Inbjudan och anmälan

Samordningsförbundet Västerås och Norra Västmanland inbjuder till
information och dialog kring användbarhet och nyttan med tjänstedesign

Dag och tid : den 3 okt kl 8.30-12.00

Plats: Aros Congress Center

För att möta framtidens utmaningar behövs nya sätt att tänka ochen djupare förståelse för vad som skapar värde för våra invånare.
Vi behöver också skapa nya och smartare samhällstjänster.
Innovationsguiden är ett metodverktyg för att utveckla innovativa lösningar i offentlig sektor.

Metoderna bygger på Tjänstedesign som utgår ifrån förståelse för användarens behov och upplevelser, men lyfter också fram medarbetarnas och utförarnas perspektiv på utmaningarna.

Inbjudan och anmälan här!


Samordningsnytt nr 2, 2018

Samordningsnytt nr 2 - september 2018 (pdf)


Samordningsnytt nr 1, 2018

Samordningsnytt nr 1, april 2018 (pdf)


Hur grit och motivation förhåller sig till meningsfullhet och hopp
21 maj 2018

Grit

Torkel Klingberg är läkare och professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska institutet. Han har skrivit flera böcker, bland annat om hur GRIT och MOTIVATION påverkar vår utveckling och våra livsval.

*Grit är ett begrepp som myntats av den amerikanska psykologen Angela Duckworth. På svenska kan det översättas till “gry” (som i “det är gott gry i grabben”), driv, karaktärsstyrka eller jävlar anamma. – Kort sammanfattat handlar det om en förmåga att hålla fast vid långsiktiga mål, och att inte ge upp vid motgångar.

Föredraget riktar sig till Dig som arbetar med människor i förändringsprocesser och livets gränssituationer.

Datum: Den 21/5 klockan 15.30-17.

Anmälan här: alt. 021-12 80 85.

Lokal: Kyrkbacksgården, Rudbeckiussalen, Västerås

Max antal deltagare 230 personer.

OBS! Föredraget är kostnadsfritt för Dig men finansieras och erbjuds av nedanstående samverkanspartner. Uteblir Du, utan att ha ställt din plats till förfogande före den 17 maj, debiteras 200 kr.

Samordningsförbundet Västerås, Studieförbundet Vuxenskolan – Arvsfondsprojektet Tillsammans för psykisk hälsa och S:t Lukas Västerås.

Varmt välkommen!


På begäran - 25 april 2018:Nätverksträff 25 april 2018

Läs mer här:Inbjudan och anmälan


Utbildningar:

Grundutbildning i Lösningsfokuserat arbetssätt våren 2018

för ledare och professionella inom arbetslivsinriktad rehabilitering samt förebyggande verksamhet.

Lösningsfokuserat arbetssätt

2 utbildningsomgångar erbjuds våren 2018

alt 1) 29-30 januari samt 16 februari

alt 2) 12-13 april samt 23 april

kl. 8.30–16.00

Aros Congress Center

Västerås

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar på Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Västmanland samt Västerås stad med klienter, patienter, deltagare, personal, organisation eller ledarskap.

Du kommer under tre dagar att ges möjlighet att upptäcka och lära mer om hur lösningsinriktade arbetsmodeller kan underlätta ditt arbete genom att hitta och bygga på det som redan fungerar. Dessa modeller kan direkt användas i det vardagliga arbetet vare sig du arbetar inom områden som rör sociala frågor, försörjning, sysselsättning, rehabilitering, hälso- och sjukvårdsarbete, behandling, personal, ledning, eller annat förändringsarbete. Genom hela utbildningen följer parallellt ett perspektiv på hur samarbete, på olika sätt, kan utvecklas mellan förbundets parter.

Ett lösningsfokuserat arbetssätt kännetecknas av ett framtidsperspektiv, där våra deltagare och organisationers resurser och kvaliteter utgör grunden för att utveckla och förändra. Konkreta metoder erbjuds som ger dig en rad olika verktyg och tekniker att använda i olika sammanhang.

Läs mer:
Inbjudan och anmälan

Ta gärna del av dokumentation från tidigare konferenser och nätverksträffar:
Dokumentationer Konferenser/seminarier - Samordningsförbunden i Västmanlands län


Inbjudan till GRUPPledarutbildning i lösningsfokuserat arbetssätt:

- att coacha/leda klienter, deltagare i grupp

9-10 april samt 7 maj 2018

Kl. 8.30–16.00

Aros Congress Center, Västerås

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar på Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan,Region Västmanland samt Västerås stad.

Vi vill erbjuda dig en möjlighet att delta i en vidareutbildning kring att använda lösningsfokuserad metod i gruppsammanhang.

Utbildningens syfte

Syftet med utbildningen är att du utifrån dina erfarenheter, kunskaper, styrkor, och färdigheter ska få möjlighet till nya upptäckter, inspiration och kunskaper att designa just ditt bästa koncept för just dina klienter och Din arbetssituation.

Vem kan delta i utbildningen?

Kursen vänder sig till Dig som redan har genomgått grundutbildning i lösningsfokus och vill starta grupper eller redan är igång men önskar att utveckla Din roll som lösningsfokuserad gruppledare.

Läs mer: Inbjudan och anmälan

Ta gärna del av dokumentation från tidigare konferenser och nätverksträffar:
Dokumentationer Konferenser/seminarier - Samordningsförbunden i Västmanlands län


 

 - Tillbaka  -    Upp  -