Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information - 
Startsida - 
Kontakt -  | Webbkarta -  | Sök - 
Startsida -  / Insatser i samverkan

Humlor i arbete.

 

 -  

Kultur och hälsa – en framtida rehabiliteringsmodell?

Projektledare:
Maria Berger, KCH
maria.berger@ltv.se
021-17 67 51

Sammanfattningsvis finns i den nya folkhälsopolitiken en tydlig betoning på kulturens betydelse när det gäller utveckling av individens förmågor och att stärka individen i samhället.

Från forskningen om hälsans bestämningsfaktorer har visats att just möjligheter till egen utveckling, delaktighet och möjligheter att kunna påverka sin livssituation har samband med upplevelser av välbefinnande och god hälsa.

Trots att kulturens effekter på hälsa och välbefinnande har utvärderats i flera olika studier så vet man inte riktigt om kultur kan anses vara en bestämningsfaktor för hälsa. Töres Theorell, professor vid Institutet för Psykosocial Medicin, Karolinska Institutet, menar att man inte i dag vet om det är kulturen i sig som har haft effekt eller om det är det sociala sammanhanget vid kulturaktiviteter som ger bättre hälsa. Mer evidens är därför önskvärt för att få en mer påtaglig vetenskaplig evidens för sambanden.

Slutrapport Kultur och Hälsa 2012

Bilagor

 

Delårsrapporter

 - Tillbaka  -    Upp  -