Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information - 
Startsida - 
Kontakt -  | Webbkarta -  | Sök - 
Startsida -  / Insatser i samverkan

Humlor i arbete.

 

 -  

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Projektägare:
Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås stad

Projektledare:
Smajo Murguz och Reidun Andersson

Projekttid:
1 januari 2015 till 30 juni 2015

AMA Arbetsmarknad ansöker om medel av samordningsförbundet för att under första halvåret 2015 kunna bedriva, implementera och avsluta projektet Socialt företag- en väg till egen försörjning. En övergång till en mer hållbar och permanent verksamhet behöver finansieras. Bedömningen har gjorts att det med ytterligare en tids stöd kommer föreningen Nya Camera och de deltagare som finns i projektet att bli mer självgående.

Sammanfattning

AMA Arbetsmarknad har sedan januari 2012, drivit projektet ”Socialt företag – en väg till egen försörjning”. Projektet skulle undersöka om sociala företag kan vara en ny väg till ökad egen försörjning för personer som står långt ifrån den öppna arbetsmarknaden.

Resultatet för projektet hittills:

  • Deltagarna har startat och driver nu det sociala företaget Nya Camera där det finns en representant för varje verksamhet i styrelsen. De har haft flera styrelsemöten under perioden. Intäkterna i föreningen har ökat stadigt sedan starten och omsätter f n ca 500000 kr.
  • Det finns nu fem olika verksamheter (foto, musik, café, hunddagis, natur) i projektet där alla har kunder och arbetar med sina uppdrag.
  • En ny affärsidé inom textil är på gång. 
  • Fyra personer har anställts i föreningen.

Under hela projekttiden har 11 personer (38 %) avslutats för arbete.

  • AMA ansöker nu om medel av samordningsförbundet för att under första halvåret 2015 kunna bedriva, implementera och avsluta projektet ang. sociala företag. En övergång till en mer hållbar och permanent verksamhet behöver finansieras. Bedömningen har gjorts att det med ytterligare en tids stöd kommer föreningen Nya Camera och de deltagare som finns i projektet att bli mer självgående.

Projektplan och budget (pdf, nytt fönster)

 - Tillbaka  -    Upp  -