Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information - 
Startsida - 
Kontakt -  | Webbkarta -  | Sök - 
Startsida -  / Insatser i samverkan

Humlor i arbete.

 

 -  

PIMA

- Personlig Integrering Mot Arbete

 

Projektägare:

Åsa Sundgren Häggberg, Verksamhetschef Fritid o förebyggande, Förvaltningen för Stöd, fritid och entreprenad (SFE) Västerås stad

Maria Authén, samordnare Chance 2 Change, Förebyggarcentrum, Förvaltningen för Stöd, fritid och entreprenad (SFE), Västerås Stad

Telefon: 021-394163, mail: maria.authen@vasteras.se  

Budget: 4 385 000 kr

Insatstid: 2016-07-01- 2018-12-31

Läs mer: Projektplan (pdf, öppnas i nytt fönster)

Slutrapport PIMA 2018 (pdf, öppnas i nytt fönster)

PAYOFF Slutrapport (pdf, öppnas i nytt fönster)

Bakgrund

Under 2013 startade Chance 2 Change 3.0 enligt den nya inriktningen med stöd av samordningsförbundet i Västerås. Projektet vände sig ursprungligen till ungdomar i åldern 18-25 år, utanför eller i utkanten av samhället. En kartläggning kring tjejers utanförskap gjordes våren 2013. Då konstaterades att det finns ungefär lika många tjejer i utanförskap som killar, men att deras problematik ser annorlunda ut och att de inte uppfyller kriterierna för projektet Chance 2 Change 3.0. I april 2013 beslutades att målgruppen för projektet endast skulle vara män 18-25 år. Styrgruppen ansåg att det var klokt att fatta beslutet att ändra målgruppen till bara killar. Metoden passade inte tjejer och det var svårt att hitta lämpliga tjejer som kunde delta utifrån hur målgruppens problematik definierats. Det ansågs heller inte lyckosamt att mixa killar och tjejer i den åldern och med den problematiken.

För att jobba med dessa frågor och göra Chance 2 Change, som är en permanent verksamhet från 1/1 2016, till en verksamhet som fungerar för alla unga i utanförskap, enligt den ursprungliga målgruppsdefinitionen för Chance 2 Change, så beslutades att genomföra en förstudie för ett utvecklingsprojekt – PIMA, Personlig inkludering mot arbete. Syftet med förstudien var att inventera och kartlägga behoven, att avgränsa målgruppen, att identifiera samverkanspartners och samla erfarenheter och utifrån detta ta fram en evidensbaserad projektplan som också inrymmer plan för implementering samt samhällsekonomisk utvärdering. Förstudien har finansierats av Samordningsförbundet i Västerås och ligger till grund för ansökan.

Behovsgrupp

Unga vuxna, främst unga kvinnor (18-25 år) i utanförskap men är också öppet för andra som har behov av insatsen och som har förutsättningar att, med stöd av verksamheten, komma ut i studier eller praktik/ arbete inom sex månader.

Syfte

Projektet PIMA ska utveckla, prova och utvärdera metoder, så att Chance 2 Change ska nå och fungera för alla inom målgruppen oavsett kön.

Mål  

Det övergripande målet för PIMA är att utveckla verksamheten och metoderna i Chance 2 Change, för att stärka unga vuxna, 18-25 år, i utanförskap på vägen mot arbete eller studier, för att skapa vinster för individen, omgivningen och samhället.

PIMA breddar målgruppen och riktas främst till unga kvinnor, men är också öppet för andra som har behov av insatsen. Vi arbetar för att hitta former för detta under projekttiden.

Urval

Arbetsförmedlingen kartlägger och gör ett urval av personer inom etableringen som kan bli aktuella för respektive yrkesområde.

 

 - Tillbaka  -    Upp  -