Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information - 
Startsida - 
Kontakt -  | Webbkarta -  | Sök - 
Startsida -  / Insatser i samverkan

Humlor i arbete.

 

 -  

Pilotprojekt Etableringsresurs

 

Projektägare: AMA Arbetsmarknad, Västerås stad

Projektledare: Christina Reuterwall, Enhetschef, AMA Arbetsmarknad

Budget: 2 359 060 kr

Insatstid: 2016-07-01-2017-12-31

Bakgrund

Västerås har lång erfarenhet av att ta emot flyktingar. Antalet flyktingar som kommer till staden och deras hemländer varierar beroende på situationen i omvärden.

Sedan december 2010 har staten genom Arbetsförmedlingen ansvar för etableringen av nyanlända vuxna med uppehållstillstånd. Kommunen genom Individ-och familjenämnden och Utbildnings-och arbetsmarknadsnämnden, ansvarar för försörjningsstöd i avvaktan på etableringsersättning, mottagande och bosättning från anläggningsboende, samhällsorientering och svenskaundervisning för invandrare.

Ett pågående projekt avslutas nu inom social resursfond men behöver fortsätta under en längre tid för att resultaten ska kunna utvärderas efter genomförda studier. Ambitionen är därför att fördubbla antalet deltagare och pröva fler yrkesspår utöver vård, till exempel kök och städ, genom att ansöka om ytterligare projekttid med stöd av Samordningsförbundet Västerås.

Verksamheten har haft bra utfall och effekt för de människor från etableringen som deltagit, men volymerna har varit för små och tiden för kort, för att kunna säkerställa resultatet.

Syfte

Fler nyanlända ska snabbare integreras i det svenska samhället genom ökade språkkunskaper samt ökad kunskap om, och erfarenhet inom yrkeslivet.

Genom större samverkan mellan myndigheter, nå högre effektivitet till gagn för individen.

Mål  

Effektmål

Fler nyanlända ska efter etableringen gå ut direkt i egen försörjning genom arbete eller studier.

Mätbarhet/indikatorer

  • Alla deltagare ska efter etableringstiden ha en fortsatt tydlig handlingsplan hos Arbetsförmedlingen och erbjudas insatser utifrån jobb- och utvecklingsgarantin.
  • 80 % av de som avslutats i projektet har gått vidare till arbete eller studier med egen försörjning under eller direkt efter etableringsperiodens avslut.
  • Fler nyanlända ska efter etableringen vara bättre rustade för att få ett arbete på den öppna arbetsmarknade

Mätbarhet/indikatorer

  • Alla deltagare har mer erfarenhet och kunskap inom ett specifikt yrke.
  • Alla deltagare har ökad förståelse för hur de själva kan påverka sin situation när det gäller arbete.
  • Alla deltagare upplever att de har större förståelse för det svenska samhället kopplat till arbetsmarknaden.
  • Alla deltagare har utvecklats i det svenska språket.
  • Ökad kunskap och förståelse för målgruppen inom arbetsmarknaden.

Målgrupp

Nyanlända som är i etablering och har ett intresse och förmåga av att arbeta inom vård, kök eller lokalvård.

Urval

Arbetsförmedlingen kartlägger och gör ett urval av personer inom etableringen som kan bli aktuella för respektive yrkesområde.

Läs mer:Insatsplanen (pdf, nytt fönster)

SLUTRAPPORT 2017

Delårsrapport våren 2017 inkl bilagor (pdf, nytt fönster)

Payoff utvärdering del 2 (pdf, nytt fönster)

Payoff utvärdering del 1 (pdf, nytt fönster)

Delårsrapport hösten 2016 (pdf, nytt fönster)

 - Tillbaka  -    Upp  -