Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information - 
Startsida - 
Kontakt -  | Webbkarta -  | Sök - 
Startsida -  / Insatser i samverkan

Humlor i arbete.

 

 -  

SAM-Samordning för arbetsåtergång

Projektet ägs av Landstinget Västmanland, Kompetenscentrum för hälsa, KCH.

Projektledare:
Susanne Falk, KCH
susanne.falk@ltv.se
070-575 55 88

Slutrapport SAM-Samordning för arbetsåtergång

Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3

Slutrapport PowerPoint

Delårsrapport juli 2012

Sammanfattning

Syftet i urval:

  • att öka individens insikt om sina styrkor och svagheter
  • att utreda och identifiera behov, hinder och möjligheter för arbetsåtergång
  • att genom samordning av riktade individuella insatser stödja individens möjlighet att kunna utföra ett arbete eller bedriva studier.

Övergripande mål

Skapa möjligheter till egen försörjning för individer som idag står utanför arbetsmarknaden och är i behov av bidragsstöd av olika slag.

Samordna insatser mellan olika myndigheter för att underlätta individens väg mot arbete, studier eller andra arbetslivsinriktade insatser.

Individer som bedöms inte kunna återvända till arbetslivet pga en varaktig funktionsnedsättning ska få hjälp med att slussas till behandling/ utredning för ansökan om eventuell permanent sjukersättning.

Målgrupp

Individer med lättare psykiska -, och/eller smärtrelaterade diagnoser och med en multiproblematik och långvarigt bidragsberoende, i åldern 16-64 år identifierade inom respektive myndighet.

Verksamhet

Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång är modellen. Det finns en stor grupp individer med såväl psykisk som fysisk ohälsa som har deltagit i en rad olika rehabiliteringsåtgärder och olika arbetslivsinriktade program hos Försäkringskassa och Arbetsförmedling. Det övergripande syftet är att genom samordning av insatser möjliggöra en effektiv arbetslivsinriktad rehabilitering för individer med olika former av bidragsberoende som tillhör målgruppen.

Läs mer i följande pdf-dokument:

 - Tillbaka  -    Upp  -