Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information - 
Startsida - 
Kontakt -  | Webbkarta -  | Sök - 
Startsida -  / Insatser i samverkan

Humlor i arbete.

 

 -  

Samordningteam Västerås

From den 1 juli 2016 är verksamheten en tillsvidareverksamhet med Samordningsförbundet Västerås som ägare och Utbildning o Arbetsmarknad, Västerås stad som verksamhetsutförare.

Personal och verksamhetsansvarig:
Dietmar Schneider, Utbildning o Arbetsmarknad, Västerås stad
dietmar.schneider@vasteras.se

Verksamhetsledare:

Verksamhetssamordnare:

Eva Winberg

eva.winberg@vasteras.se

021- 39 90 80

Annie Ralgård

annie.ralgard@vasteras.se

021-39 11 06

 

Månadsbrev från

Samordningsteam Västerås

pdf, öppnas i nytt fönster

Maj-Juli 2019 April 2019 Mars 2019
Dec 2018 Aug 2018 Mars 2018
Nov 2018 Juni 2018 Februari 2018
Okt 2018 Maj 2018 Januari 2018
Sept 2018 April 2018

2018

Broschyr Samordningsteam Västerås Broschyr Samordningsteam Västerås (pdf, öppnas i nytt fönster)

Bakgrund

Samordningsteam Västerås utformning grundar sig på en pilotmodell mellan 2013-11-01–2016-06-30 och som i sin tur bygger på erfarenheter från tidigare insatser där man arbetat med samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering i vilka man använde flera olika metoder.

Det har visat sig att samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering där representanter från de olika myndigheterna finns representerade på ett bra och effektivt sätt kan samla sig kring de individer som behöver stödjas i en samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering. Ett arbetssätt med individens fokus i fokus och teamarbete med samlokalisering har visat sig vara en framgångsfaktor.

Syfte

Samordningsteamet Västerås ska ge stöd till individer att uppnå egen försörjning genom att erbjuda samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering, för att skapa ett hållbart samhälle.

Det finns en relativt stor grupp individer i Västerås som under många år levt i ett utanförskap där de varit beroende av offentlig försörjning. Det är individer som har olika typer av neuropsykiatriska diagnoser men även psykiska och fysiska diagnoser. En stor grupp har ingen diagnos alls men där man misstänker att det finns stora svårigheter. Syftet med samordningsteamet är att att erbjuda samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering, där kompetens från varje myndighet finns samlad, och kan stödja dessa individer i deras process mot etablering på arbetsmarknaden och därmed egen försörjning.

Från och med augusti 2018 erbjuder vi öppna informationer för personer som är intresserade av att veta mer om Samordningsteam Västerås innan eller efter en ansökan är gjord. Det kommer att finnas personal med från varje gruppinriktning. Det ges övergripande information om innehållet, syftet och kriterierna. Att gå på en öppen information kan vara inspirerande och motiverande för att sedan tillsammans med sin handläggare göra en ansökan till Samordningsteam Västerås. 

Grupper i verksamheten

Öppen information gällande alla inriktningar ges i MAC:s lokaler på Ingenjör Bååths gata 11, ingång T2, våning E.

Öppna informationer:

  • 28/8 kl 14:00

Gruppstarter:

Trädgårdsgruppen

Gruppstart: 23 september

Sista ansökningsdag: 4 september

Upplevelsegruppen

Gruppstart: 23 september

Sista ansökningsdag: 4 september

MAC

Gruppstart: 26 september

Sista ansökningsdatum: 4 september


MAC, Motivera-Aktivera-Coacha

Gruppstarter med deltagare i ålder 16-64 år, 12 personer/grupp.

Innehållet i verksamheten är ca 3-4 månaders individuell vägledning i grupp med syfte att gå ut i arbetsprövning på den öppna arbetsmarknaden och mot egen försörjning.


Trädgårdsgruppen

Gruppstarter och löpande intag i mån av plats, deltagare i ålder 16-64 år, ca 8 personer/grupp.

Trädgårdsarbete, fastighetsskötsel, friskvård, gruppvägledning, enskilda samtal, studiebesök, besök på djurgård m m med syfte att övergå till en arbetsprövning/praktik. Målet att gå till egen försörjning.


Upplevelsegruppen

Gruppstarter med deltagare 16-64 år, 8 personer/grupp.

Förberedande insatser med djur- och naturupplevelser, vägledning, samtal i grupp. Syftet att efter ca 10-12 veckor övergå till arbetsprövning/praktik vid arbetsgivare. Målet att gå till egen försörjning.


 

Ansökan och samtycke (wordfil, öppnas i nytt fönster)

Ansökan lämnas/skickas till:

Samordningsteam Västerås

Västerås Stad, Barn- och utbildningsförvaltningen

Utbildning och Arbetsmarknad

721 87 Västerås

Ansökan kommer att behandlas av Verksamhetssamordnare tillsammans med personal från önskad inriktning inom Samordningsteam Västerås. Personen som ansöker kommer att kallas till ett enskilt samtal inför ev gruppstart. Informationen från det samtalet ligger till grund för om Samordningsteam Västerås erbjuder en plats, då det ofta är fler ansökningar än platser och ett urval behöver då göras. Viktigt att samtycket på ansökan är undertecknat.

 


Dokument

Tidigare som projekt

Pilotmodell: Samordningsteam Västerås

Slutrapport 2016

bilagor

Delårsrapporter

 - Tillbaka  -    Upp  -