Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information - 
Startsida - 
Kontakt -  | Webbkarta -  | Sök - 
Startsida -  / Insatser i samverkan

Humlor i arbete.

 

 -  

Samordningteam Västerås

From den 1 juli 2016 är verksamheten en tillsvidareverksamhet med Samordningsförbundet Västerås som ägare och AMA Arbetsmarknad som verksamhetsutförare.

Personal och verksamhetsansvarig:
Helena Clementson, AMA Arbetsmarknad, Västerås stad
helena.clementson@vasteras.se

Verksamhetsledare:

Eva Winberg

eva.winberg@vasteras.se

021- 39 90 80

Samordnare (vakant)

Månadsbrev från

Samordningsteam Västerås

pdf, öppnas i nytt fönster

Okt 2018
Sept 2018
Aug 2018
Juni 2018
Broschyr Samordningsteam Västerås
Maj 2018
April 2018
Mars 2018
Februari 2018
Januari 2018

Bakgrund

Samordningsteam Västerås utformning grundar sig på en pilotmodell mellan 2013-11-01–2016-06-30 och som i sin tur bygger på erfarenheter från tidigare insatser där man arbetat med samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering i vilka man använde flera olika metoder.

Det har visat sig att samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering där representanter från de olika myndigheterna finns representerade på ett bra och effektivt sätt kan samla sig kring de individer som behöver stödjas i en samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering. Ett arbetssätt med individens fokus i fokus och teamarbete med samlokalisering har visat sig vara en framgångsfaktor.

Syfte

Samordningsteamet Västerås ska ge stöd till individer att uppnå egen försörjning genom att erbjuda samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering, för att skapa ett hållbart samhälle.

Det finns en relativt stor grupp individer i Västerås som under många år levt i ett utanförskap där de varit beroende av offentlig försörjning. Det är individer som har olika typer av neuropsykiatriska diagnoser men även psykiska och fysiska diagnoser. En stor grupp har ingen diagnos alls men där man misstänker att det finns stora svårigheter. Syftet med samordningsteamet är att att erbjuda samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering, där kompetens från varje myndighet finns samlad, och kan stödja dessa individer i deras process mot etablering på arbetsmarknaden och därmed egen försörjning.

Nyhet

Från och med augusti 2018 erbjuder vi öppna informationer för personer som är intresserade av att veta mer om Samordningsteam Västerås innan eller efter en ansökan är gjord. Det kommer att finnas personal med från varje gruppinriktning. Det ges övergripande information om innehållet, syftet och kriterierna. Att gå på en öppen information kan vara inspirerande och motiverande för att sedan tillsammans med sin handläggare göra en ansökan till Samordningsteam Västerås. 

Grupper i verksamheten

Öppen information gällande alla inriktningar ges i MAC:s lokaler på Ingenjör Bååthsgata 11, ingång T2.

Kommande öppna informationsmöten:

3 oktober kl 14.00

7 november kl 14.00

5 december kl 14.00


MAC, Motivera-Aktivera-Coacha

Gruppstarter med deltagare i ålder 16-64 år, 12 personer/grupp.

Innehållet i verksamheten är ca 3-4 månaders individuell vägledning i grupp med syfte att gå ut i arbetsprövning på den öppna arbetsmarknaden och mot egen försörjning.

Kommande gruppstart:

6 december med sista ansökningsdag 7 november

11 april 2019 med sista ansökningsdag 14 mars 2019


Trädgårdsgruppen

Gruppstarter och löpande intag i mån av plats, deltagare i ålder 16-64 år, ca 8 personer/grupp.

Trädgårdsarbete, fastighetsskötsel, friskvård, gruppvägledning, enskilda samtal, studiebesök, besök på djurgård m m med syfte att övergå till en arbetsprövning/praktik. Målet att gå till egen försörjning.

Kommande gruppstarter:

22 oktober med sista ansökningsdag 24 september

7 januari 2019 med sista ansökningsdag 30 november


Upplevelsegruppen

Gruppstarter med deltagare 16-64 år, 8 personer/grupp.

Förberedande insatser med djur- och naturupplevelser, vägledning, samtal i grupp. Syftet att efter ca 10-12 veckor övergå till arbetsprövning/praktik vid arbetsgivare. Målet att gå till egen försörjning.

Kommande gruppstarter:

4 december och sista ansökningsdagen 7 november

12 mars 2019 med sista ansökningsdag 12 februari 2019

Ansökan och samtycke (wordfil, öppnas i nytt fönster)

Ansökan lämnas/skickas till:

Samordningsteam Västerås

Västerås Stad, AMA Arbetsmarknad

721 87 Västerås

Ansökan kommer att behandlas av personal från alla tre inriktningar inom Samordningsteam Västerås. Personen som ansöker kommer att kallas till ett enskilt samtal. Informationen från det samtalet ligger sedan till grund för om Samordningsteam Västerås erbjuder en plats och vilken inriktning som bedömts mest lämplig. Viktigt att samtycket på ansökan är undertecknat.


Dokument

Tidigare som projekt

Pilotmodell: Samordningsteam Västerås

Slutrapport 2016

bilagor

Delårsrapporter

 - Tillbaka  -    Upp  -