Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information - 
Startsida - 
Kontakt -  | Webbkarta -  | Sök - 
Startsida -  / Insatser i samverkan

Humlor i arbete.

 

 -  

Samordningteam Västerås

From den 1 juli 2016 är verksamheten en tillsvidareverksamhet med Samordningsförbundet Västerås som ägare och AMA Arbetsmarknad som verksamhetsutförare.

Personal och verksamhetsansvarig:
Helena Clementson, AMA Arbetsmarknad, Västerås stad
helena.clementson@vasteras.se

Verksamhetsledare:

Eva Winberg

eva.winberg@vasteras.se

021- 39 90 80

Samordnare:
Catrin Nilsson

catrin.nilsson@forsakringskassan.se

010-119 21 46

Månadsbrev från Samordningsteam Västerås

pdf, öppnas i nytt fönster

Maj 2018

April 2018

Mars 2018

Februari 2018

Januari 2018

December 2017

 

Broschyr Samordningsteam Västerås (pdf, öppnas i nytt fönster)

Bakgrund

Samordningsteam Västerås utformning grundar sig på en pilotmodell mellan 2013-11-01–2016-06-30 och som i sin tur bygger på erfarenheter från tidigare insatser där man arbetat med samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering i vilka man använde flera olika metoder.

Det har visat sig att samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering där representanter från de olika myndigheterna finns representerade på ett bra och effektivt sätt kan samla sig kring de individer som behöver stödjas i en samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering. Ett arbetssätt med individens fokus i fokus och teamarbete med samlokalisering har visat sig vara en framgångsfaktor.

Syfte

Samordningsteamet Västerås ska ge stöd till individer att uppnå egen försörjning genom att erbjuda samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering, för att skapa ett hållbart samhälle.

Det finns en relativt stor grupp individer i Västerås som under många år levt i ett utanförskap där de varit beroende av offentlig försörjning. Det är individer som har olika typer av neuropsykiatriska diagnoser men även psykiska och fysiska diagnoser. En stor grupp har ingen diagnos alls men där man misstänker att det finns stora svårigheter. Syftet med samordningsteamet är att att erbjuda samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering, där kompetens från varje myndighet finns samlad, och kan stödja dessa individer i deras process mot etablering på arbetsmarknaden och därmed egen försörjning.

Grupper i verksamheten

MAC

Gruppstart, 12 deltagare grupp

Målgrupp: Deltagarna är 16-64 år, innehållet i verksam­heten är ca 3-4 månaders vägledning i grupp och därefter enskild coaching i syfte att gå ut i arbetsprövning på den öppna arbetsmarknaden mot egen försörjning.

Kommande gruppstart 2018-04-17

Sista ansökningsdag 2018-03-22

Öppna informationer

2018-02-19 kl.14.00

2018-02-28 kl.10.00

2018-03-05 kl.14.00

Trädgårdsgruppen

Löpande intag 15 deltagare per grupp

Målgrupp: 16-64 år, med ett visst intresse för att vara utomhus i trädgårdsmiljö. Studiebesök och arbetsplatsförlagd praktik ingår i verksamheten med syfte att gå till egen försörjning.

Salixgruppen

Grupp med 10 deltagare.

Målgrupp: Unga vuxna 16-29 år, med behov av motivations insatser och extra stöd för att komma igång med rehabilitering mot arbete och studier.

Upplevelsegruppen

Gruppstart, 8 deltagare per grupp

Målgrupp: Deltagarna är 16-64 år, och i behov av förberedande insatser inför arbetslivs­inriktad rehabilitering. Grön rehab 8 veckor, med naturen och gruppsamtal som verktyg, därefter 8 veckors arbetsplatsförlagd praktik därefter till det Förstärkta samarbetet(ord.verksamhet Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen)

Kommande gruppstarter är inplanerade:

2018-02-20, 2018-04-17, 2018-06-12 och 2018-09-03

Ansökan skickas till:

Samordningsteam Västerås,

Ingenjör Bååths Gata 47,

721 87 Västerås

Ansökan kommer därefter att behandlas i urvalsgruppen som består av alla fyra ingående myndigheters representanter. Viktigt att samtycket på ansökan är underskrivet.

För att Din ansökan ska hinna hanteras i urvalsgruppen behöver vi ha den senast:

2018-01-18, 2018-02-08, 2018-03-22, 2018-04-19,

2018-05-17, 2018-06-14 och 2018-08-16

Tidigare som projekt

Pilotmodell: Samordningsteam Västerås

Slutrapport 2016

bilagor

Delårsrapporter

 - Tillbaka  -    Upp  -