Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information - 
Startsida - 
Kontakt -  | Webbkarta -  | Sök - 
Startsida -  / Insatser i samverkan

Humlor i arbete.

 

 -  

Socialt företag - en väg till egen försörjning, fortsättning

Projektet ägs av AMA, Arbetsmarknad, Västerås stad.

Projektägare:
Monika Lindh
monika.lindh@vasteras.se

Projektledare:
Reidun Andersson
021-39 19 96
reidun.andersson@vasteras.se

Smajo Murguz
021-39 38 16
smajo.murguz@vasteras.se

Syfte i urval

Att genom projektet undersöka om sociala företag kan vara en ny väg till ökad egen försörjning för våra deltagare som står långt ifrån den öppna arbetsmarknaden

Mål i urval

  • Att det inom 3 år har startats minst ett socialt företag i form av t.ex. ett bed and breakfast i Västerås där AMA finns med i början.
  • 40 personer ska ha genomgått utbildningen och 50 % av dessa ska ha en hållbar affärsplan efter genomförd utbildning. 50 % av de som har en hållbar affärsplan ska ha startat processen i att starta sociala företag

Effektmål

  • 90 % av deltagarna i projektet ska uppleva att de mår bättre.
  • 80 % ska uppleva att de kommit närmare arbete eller studier.
  • 25 % ska under projekttiden uppnå egen försörjning genom arbete, studier eller eget företagande

Behovsgrupper

  • Individer som står långt från arbetsmarknaden och där andra insatser redan är prövade, där individen trots insatser inte kommit i arbete eller studier.
  • Till att börja med är det deltagare inskrivna på AMA som är aktuella för projektet dvs. de som är anvisade från arbetsförmedlingen och socialtjänsten.

Verksamhet

Vår erfarenhet hittills visar att för att kunna lyckas med att få deltagarna att våga ta steget i att starta företag behövs tillgång till en lokal där vi både kan bedriva verksamhet samt ha studiecirklar och erbjuda lokaler till de som vill starta företag. I lokalen ska det finnas verksamhet i form av ett café samt en butik för försäljning. De verksamheterna startas för att deltagarna ska ha någonting konkret att verka i för att förstå hur ett socialt företag fungerar.  Där kan man även erbjuda arbetsträning, rehabiliterings- och arbetsprövningsplatser för deltagare som uppbär försörjningsstöd, kommer från landstinget, försäkringskassan eller arbetsförmedlingen. Syftet är att, om det finns intresse från deltagarna så ska verksamheten knoppas av till ett socialt företag efter/under projekttiden.

I lokalen ska projektet även erbjuda utbildningar/studiecirklar i att starta sociala företag eller företag i annan form. Det ska även finnas plats för de deltagare som vill starta företag under tiden de utvecklar sin företagsidé och startar upp sitt företag. Tanken är att vi ska fungera på liknande sätt som en Inkubator (En inkubator (företagskuvös) är en begränsad plats med nystartande företag). En inkubator hjälper till med uppstarten för nya företag.

Projektet ska alltså skapa en trygg fysiskt miljö där deltagarna har tillgång till en arbetsplats samt kan utveckla sina idéer med stöd och hjälp av oss. Tanken är att börja i liten skala för att kunna utveckla efter hand och samla erfarenheter under projektets gång. Det är viktigt att deltagarna är delaktiga och känner sig lyssnade på. I samtal med deltagarna framkommer synpunkter som att det var jättebra med studiecirkeln att man fick information om sociala företag och fick veta att man kunde starta med andra och kunde få stöd under tiden vilket skapar trygghet. Det är även viktigt att få en lokal att börja med.

Projektet ska även undersöka möjligheter att ”knoppa av” befintlig verksamhet inom Västerås stad till ett socialt kooperativ om intresse finns från deltagare och staden.

Allt för att deltagaren ska kunna hitta nya vägar till arbete/självförsörjning.

Slutrapport 2014 (pdf, nytt fönster)

Delårsrapporter:


 - Tillbaka  -    Upp  -