Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information - 
Startsida - 
Kontakt -  | Webbkarta -  | Sök - 
Startsida -  / Insatser i samverkan

Humlor i arbete.

 

 -  

Projekt Team RiAS

Avslutat 2011-12-30

Slutrapport

Slutrapport Team Rias (pdf)

2010-05-01 startades inom Västerås stad, fritid/förebyggande, projektet Rådgivning i romska frågor som ett led i att möta de utvecklingsområden som framkommit i Förstudie om romers situation i Västerås. Romer behöver kontinuerligt stöd i att finna vägar förbi de hinder som det stora och långvariga utanförskapet fört med sig, vilket detta projekt syftar till.

Syftet i urval

Att vuxna romer bosatta i Västerås ska erbjudas stöd, vägledning och konkreta möjligheter att kunna gå vidare i studier och arbete utifrån individens förutsättningar och ett helhetsperspektiv. Att prova nya samverkansformer mellan de olika myndigheter som är involverade i processen.

Övergripande mål

Fler vuxna romer i studier, arbete och självförsörjning.

Verksamhet

Coacher som ska arbeta i nära samarbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, socialtjänsten och landstinget. Inriktningen ska vara att jobba med vuxna med långvarigt utanförskap. Coacherna ska jobba med att slussa personerna till andra lämpliga instanser, se till att de får stöd att klara övergången till en ny insats och vara med steget efter (om det behövs för säkerställandet av resultatet). Målet är egen försörjning för individen, antingen via arbete eller via utbildning. Projektets erfarenheter och kunskaper kommer att tillföras till de ingående myndigheterna. Genererad kunskap dokumenteras, sammanställs och sprids hos alla intressenter.d

Läs mer i följande pdf-dokument:

 - Tillbaka  -    Upp  -