Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information - 
Startsida - 
Kontakt -  | Webbkarta -  | Sök - 
Startsida -  / Insatser i samverkan

Humlor i arbete.

 

 -  

Utveckling av Hälsocenter Västerås

Projektet ägs av KompetenCentrum för Hälsa, Landstinget Västmanland

Projektägare:
Ann-Sophie Hansson
ann-sophie.hansson@ltv.se

Projektledare:
Josefin Näs
josefin.nas@ltv.se

Elisabeth Eriksson Tillaeus
elisabeth.tillaeus@ltv.se

Slutrapport

Slutrapport 2013

Delårsrapporter

Syftet

1. Att rikta insatser av förebyggande karaktär till individer inom målgrupperna (beskrivna nedan) med behov av levnadsvaneförändring genom att myndigheterna tillsammans utvecklar en Västeråsmodell av ”hälsocenterverksamhet” med fokus på de områden i kommunen där behoven är som störst.

2. Att göra verksamheten känd såväl bland befolkningen som hos myndigheterna.

Övergripande mål

 • Att de fyra myndigheterna/parterna vid en utvärdering 2014 ska uppleva att Hälsocenter i Västerås utgör en värdefull resurs och ett komplement till ordinarie verksamhet för stöd till individer med olika bidragsbehov.
 • Att deltagarna ska följas upp utifrån parametrar som: myndighets hänvisning, deltagande i aktiviteterna och resultat med fokus på sjukskrivning, försörjningsstöd mm.
 • Att verksamheten nått minst 10 % av myndigheterna identifierade individer inom de målgrupper där behov av samordnade insatser är som störst.

Behovsgrupper

Projektet riktar sig i första hand till socialt svaga individer och individer (18-64 år) med förebyggande och samordnade rehabiliteringsbehov inom Västerås kommun, t.ex:

  • arbetslösa – där individen får stöd i en sorts ”för”rehabiliterings aktivering
  • individer med diffusa psykosociala och psykosomatiska besvär
  • individer med behov av socialt stöd/social aktivering
  • grupper med invandrarbakgrund

Verksamhet

Modellen bygger på att deltagarna i Hälsocenters verksamhet kommer antingen på eget initiativ eller är hänvisade från myndigheterna eller våra samarbetspartners. Via bokat hälsosamtal inklusive frågeformulär slussas individen sedan till olika aktiviteter inom Hälsocenter men kan också komma att slussas till deltagande i lämpliga föreningsaktiviteter, till självhjälpsgrupper eller till andra aktiviteter/insatser samordnade av Samordningsförbundet Västerås t.ex Vägen in.

Läs mer i följande pdf-dokument:

och på hemsidan
Hälsocenter Västerås

 - Tillbaka  -    Upp  -