Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information - 
Startsida - 
Kontakt -  | Webbkarta -  | Sök - 
Startsida -  / Insatser i samverkan

Humlor i arbete.

 

 -  

Mitt val -
en arbetsförberedande insats

 

Insatsägare: Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, FK ansvarar för adm. och budget.

Insatsledare: Riitta Högberg, Försäkringskassan riitta.hogberg@forsakringskassan.se

Budget: 727 000  kr

Insatstid: Februari 2016 -  januari 2017

Motivationen har stor betydelse för en lyckad rehabiliteringsprocess. När vi resonerar om en individ är motiverad eller inte bör det alltid anges vad motivationen avser. Att tala om att någon är motiverad i största allmänhet är närmast meningslöst. Motivation är inget stationärt tillstånd utan kan påverkas.

Avgörande för individens beteende inför planering för arbetsåtergång är vad denne vill, vad han/hon tror sig kunna klara av och slutligen vad individen tror sig kunna få för arbete. Individens motivation och handlande beror på samspelet med omvärlden. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och övriga rehabiliteringsaktörer, samt den egna sociala situationen kan hindra eller underlätta för individen att aktivt agera för att kunna återgå till arbetslivet. Stöd och möjligheter till reellt inflytande är väsentligt för en positiv utveckling.

Syfte

Skapa bättre förutsättningar för långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa att lyckas i en övergång till arbetsmarknaden och att förkorta tiden i sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen genom att:

  • Insatserna i övriga insatser blir mer effektiva och därigenom avhoppen färre.
  • Stödja deltagarna genom gruppdynamik att göra ett eget val för sin framtid

Mål

 - Tillbaka  -    Upp  -