Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information - 
Startsida - 
Kontakt -  | Webbkarta -  | Sök - 
Startsida -  / Insatser i samverkan

Humlor i arbete.

 

 -  

Vägen in - ett motivations- och rehabiliterande projekt

Projektledare:
Catrin Nilsson, Försäkringskassan
catrin.nilsson@forsakringskassan.se
010-119 21 46

Slutrapporter

Delårsrapporter

Projektbeskrivning

Västerås tidning 2 februari 2013:

Grön rehab VÄGEN IN till arbete

Sammanfattning

Ett motivations- och rehabiliterande projekt som finansieras av Samordningsförbundet Västerås.

Grunden i projektet är kognitiv beteendeträning, där deltagaren arbetar med sina tankar och känslor som nuvarande livssituation skapar.

Projektet riktar sig till personer som är i åldern 16 – 64 år och har behov av offentligt stöd samt har ett rehabiliteringsbehov utifrån psykiatriska och/ellerfysiska (smärta) diagnoser.

Broschyr - Vägen in (pdf, nytt fönster)

Projektet är indelat i två etapper, 8 veckor Grön Rehab och 8 veckor arbetsplatsförlagd praktik.

Grön Rehab drivs av Skogsstyrelsen och är förlagd till Ryttene, Bo på Lantgård.

Deltagarna vistas i skog och natur med meningsfulla aktiviteter fyra dagar per vecka mellan klockan 9.00-13.00. Minibuss hämtar vid Västerås station.

Arbetsledare från Skogsstyrelsen finns med under hela dagen enligt ett planerat schema. Deltagarna kommer också att möta en kognitivterapeut och en arbetsförmedlare/coach under dessa veckor.

Efter 8 veckor i Grön Rehab följer 8 veckor arbetsplatsförlagd praktik med mål att klara 10 timmar per vecka, inför fortsatt arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Kriterier för att få delta i Vägen in:

  • Klara av att vistas i grupp och ta del av gemensamma aktiviteter
  • Klara av att ta sig till uppsamlingsplats för gemensam avfärd
  • Inget pågående missbruk
  • Ha medicinsk dokumentation att psykisk/fysisk sjukdom inte utgör något hinder eller gör det olämpligt att delta i insatsen – rehabiliteringsbehov utifrån psykiatriska och/ellerfysiska(smärta) diagnoser
  • Oklart om arbetsförmåga finns – målet är 10 timmar per vecka
  • Ingen historik av våld

Handläggaren skriver remiss samt tar in samtycke från deltagaren.

Tips: För att ladda ned word-dokumenten - högerklicka på länken och välj "Spara mål som..."

Deltagare i Vägen in har rätt till fortsatt ersättning under hela inskrivningen. Handläggaren på respektive myndighet följer gällande regler vid eventuella byten av utbetalande myndighet.

Kostnader som uppkommer i samband med transport till uppsamlingsplats/arbetspraktik ligger på remitterande myndighet.

Försäkringsskyddet under inskrivning i Vägen in är knutet till den ersättning som deltagaren erhåller.

Samtycke ska lämnas för informationsutbyte mellan myndigheterna av uppgifter som har betydelse för den fortsatta rehabiliteringen.

Avstängning kan ske från Vägen in om deltagaren visar olämpligt beteende.

OBS! Om ingen medicinsk bedömning finns i form av avstämningsmöte eller att den behöver uppdateras för deltagare som inte har sin ersättning från Försäkringskassan, kontakta handläggare

Agneta Persson
010-119 20 76
agneta.e.persson@forsakringskassan.se

som bokar möte och håller i dokumentationen.

Efter Vägen in om både Grön Rehab och arbetsplatspraktik fungerat föredras ärendet av arbetsförmedlaren i beredningsgrupp inför övergång till den Nationella handlingsplanssamverkan. Slutdokumentation upprättas av arbetsförmedlaren efter avslut i Vägen in. Arbetsförmedlaren kommer att ha kontakt med remitterande handläggare inför beredningsgruppen. Deltagare som inte uppnår målet, där kontaktas handläggaren av projektpersonalen då detta uppdagas.

Datum för start av grupp samt sista anmälningsdag RYTTENE

2013

   
Sista anmälningsdag Gruppstart Avslut
15) 2012-12-03 2012-12-17

2013-04-19

16) 2013-02-11 2013-02-25 2013-06-14
17) 2013-04-08 2013-04-22 2013-09-06
18) 2013-06-03 2013-06-17

2013-11-01

19) 2013-08-26 2013-09-09 2013-12-27 (alt.20/12)
20) 2013-10-21 2013-11-04 Ej fastställt

2012

   
Sista anmälningsdag Gruppstart Avslut
10) 2012-01-30   2012-02-13  

2012-06-01

11) 2012-03-26   2012-04-09   2012-08-24
12) 2012-05-21   2012-06-04   2012-10-19  
13) 2012-08-13   2012-08-27   2012-12-14
14) 2012-10-08   2012-10-22  

2013-02-22

 

2011

Sista anmälningsdag Gruppstart Avslut
3) 2011-01-17 2011-01-31 2011-05-20
4) 2011-03-14 2011-03-28 2011-08-12
5) 2011-05-09 2011-05-23  
OBS inställd!
6) 2011-08-01 2011-08-15 2011-12-02
7) 2011-08-01 2011-08-15 2011-12-02
8) 2011-09-26 2011-10-10 2012-02-10
9) 2011-11-21   2011-12-05   2012-04-07

2010

Sista anmälningsdag

Gruppstart Avslut
2) 2010-11-08 2010-11-22 2011-03-25

 

 

 

 
Spår 3 2011    
Sista anmälningsdag Gruppstart Avslut
1) 2011-08-22   2011-12-09
2) 2011-10-03   2011-10-17   2012-02-17

 

DELRESULTAT

Grupp 1: 8 (6 kvinnor/2 män) av 9 deltagare (7 kvinnor/2 män vidare till Rehabiliteringssamverkan mellan AF/FK.

Grupp 2: 5 (5 k/0 m)av 10 deltagare (9 k/1 m) i Rehabiliteringssamverkan mellan AF/FK. 1 direkt till studier.

Grupp 3: 6 (4 k/2 m) av 8 deltagare till Rehabiliteringssamverkan mellan AF/FK.

Grupp 4: 7 (5 k/2 m) av 10 deltagare (7 k/3 m) deltagare till Rehabiliteringssamverkan mellan AF/FK.

Grupp 5: 4 (3 k/1 m) av 8 deltagare (6 k/2 m) gick vidare till Rehabiliteringssamverkan mellan AF/FK.

Grupp 6: 8 (7 k/1m) ingen vidare till rehabiliteringssamverkan AF/FK.

Grupp 7: 6 (5 k/1 m) av 8 deltagare (7k/1m) gick vidare till Rehabiliteringssamverkan AF/FK.

Grupp 8: 4 (2 k/2 m) av 8 deltagare (5k/3m) gick vidare till Rehabiliteringssamverkan AF/FK.

Grupp 9: 7 (4 k/3 m) av 8 deltagare (5 k/3 m) gick vidare till Rehabiliteringssamverkan AF/FK

Grupp 10: 4 (1k/3m) av 8 deltagare (4k/4m) gick vidare till Rehabiliteringssamverkan AF/FK.

 

Resultat för Spår 3 grupp 1:

1 (1 k) av 8 deltagare (7 k/1 m) gick vidare till rehabiliteringssamverkan.

Resultat för Spår 3 grupp 2:

2 (1 k/1 m) av 8 deltagare (7 k/1 m) gick vidare till rehabiliteringssamverkan.

 - Tillbaka  -    Upp  -