Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information - 
Startsida - 
Kontakt -  | Webbkarta -  | Sök - 
Startsida -  / Projektansökan

Asplöv med vattendroppe.

 

 -  

Mall idéskiss

Här finns en mall för idéskisser. Ta gärna kontakt med samordningsförbundets tjänsteman för att höra du vill gå vidare med idén. Vanligtvis brukar vi lyfta idéskisser i Utvecklingsgruppen för kommentarer och råd. Om detta är intressant, ta då kontakt med samordningsförbundets tjänsteman för att höra när gruppen har sitt nästa möte och när idéskissen behöver vara inlämnad.

 - Tillbaka  -    Upp  -