Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information - 
Startsida - 
Kontakt -  | Webbkarta -  | Sök - 
Startsida -  / Statistik/Analys

En fågel som flyger högt uppe i luften.

 

 -  

Kartläggning

I slutet av mars 2010 inleddes arbetet med att kartlägga behovet av olika insatser under samordningsförbundet Västerås på uppdrag av beredningsgruppen Samordningsförbundet Västerås.

Det övergripande syfte med denna utredning var att kartlägga personer som finns inom Arbetsförmedlingen, Socialkontor ekonomi och Försäkringskassan som är i behov av försteg till arbetslivsinriktad rehabilitering. Målgrupp för kartläggningen är personer med fysiska och/eller psykiatriska diagnoser, neuropsykiatrisk problematik och psykiska funktionshinder i åldersgrupperna 18-29 år och 30-64 år samt personer med lindrig utvecklingsstörning som finns inom verksamheterna.

Kartläggning (pdf, nytt fönster)

 - Tillbaka  -    Upp  -