Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information - 
Startsida - 
Kontakt -  | Webbkarta -  | Sök - 
Startsida -  / Statistik/Analys

En fågel som flyger högt uppe i luften.

 

 -  

Helårsekvivalenter from 2015

pdfPdf-dokument, där inget annant anges öppnas i nya fönster.

From den första januari 2015 har ett byte skett av uppgifter från tidigare Försäkringskassans till SCB:s uppgifter. För att få en kvalitetssäkrad och enhetlig uppföljning så tar SCB fram helårsekvivalenter per kommun. Skillnaden mellan dessa är att försörjningsmåttet visar kostnader och helårsekvivalenter visar antal personer. Helårsekvivalenter visar antal helårspersoner, där två halvårs bidragstagare blir en hel i beräkningen, som försörjs genom sociala ersättningar och bidrag (sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, ersättning vid arbetslöshet och ekonomiskt bistånd).  SCB redovisar uppgifterna halvårsvis (senast 10 mars respektive 10 sep varje år).

Helårsekvivalenter Västerås 2014 och 2015


Försörjningsmåttet har gått ut tiden

Försörjningsmåttet är ett mått som mäter den totala bidragsförsörjningen relaterad till ohälsa och arbetslöshet och som därefter delar det med antal invånare 16-64 år och dag. Försörjningsmåttet är en sammanställning av data om offentlig försörjning från Försäkringskassan (sjuk- och rehabiliteringspenning, sjuk- och aktivitetsersättning), Arbetsförmedlingen (A-kassa och aktivitetsstöd) samt kommuner (försörjningsstöd) och bryter ned dem på utbetalt belopp per invånare 16-64 år och dag. Sammanställningen görs av Försäkringskassan sedan 1997. Viss "tvättning" av grundmaterialet görs av samordningsförbundet för att presenteras runt om i Västmanlands län. Då får man ett jämförbart mått för det totala utanförskapet i våra kommuner.

Sista rapporten om försörjningsmåttet

Västerås hade en bidragsförsörjning på 52 kr/individ 16-64 år kv. 4 2014

Kostnader för offentlig försörjning redovisas t.o.m. kvartal 4, 2014. dvs. de totala försörjningskostnader (kr) för arbetslöshet och ohälsa delat med individer 16-64 år och dag. Den finns för varje kommun, varje kommunområde och länet.

I länet som helhet har försörjningsmåttet ökat något jämfört med kvartalet före. Den ligger kv 4, 2014 på 52 kr/ind/dag (kvartalet före 51 kr/ind/dag). Sedan ett år tillbaka ligger den också något lägre (kv 3, 2013 låg den på 54 kr/ind/dag). Däremot långsiktigt har den sjunkit rejält från kv 1 2005 då den låg på 80 kr/ind/dag. Etableringsersättningen skiljer mycket mellan kommunerna. Nedbrutet per kommun redovisas följande:


 

Västerås hade en bidragsförsörjning på 51 kr/individ 16-64 år kv. 3 2014

Kostnader för offentlig försörjning redovisas t.o.m. kvartal 3, 2014. d.v.s. de totala försörjningskostnader (kr) för arbetslöshet och ohälsa delat med individer 16-64 år och dag. Den finns för varje kommun, varje kommunområde och länet.

I länet som helhet har försörjningsmåttet sjunkit något jämfört med kvartalet före. Den ligger kv 3, 2014 på 52 kr/ind/dag (kvartalet före 53 kr/ind/dag). Sedan ett år tillbaka ligger den också något lägre (kv 3, 2013 låg den på 54 kr/ind/dag). Däremot långsiktigt har den sjunkit rejält från kv 1 2005 då den låg på 80 kr/ind/dag. Etableringsersättningen skiljer mycket mellan kommunerna. Nedbrutet per kommun redovisas följande:

Lägst försörjningsmått just nu (länet 52 kr/ind/dag):
1. Västerås 51 kr/ind/dag
2. Arboga 53 kr/ind/dag
3. Norberg 53 kr/ind/dag
4. Sala 53 kr/ind/dag

Störst minskning sedan föregående kvartal:
1. Norberg och Skinnskatteberg - 3 kr/ind/dag
2. Fagersta och Surahammar - 2 kr/ind/dag
3. Kungsör, Hallstahammar, Sala och Köping - 1 kr/ind/dag
Övriga kommuner har oförändrat eller + 1 kr/ind/dag

Störst minskning sedan ett år tillbaka:
1. Kungsör - 6 kr/ind/dag
2. Köping och Arboga - 4 kr/ind/dag

Störst minskning sedan kv 3, 2004:
1. Norberg -31 kr/ind/dag
2. Västerås -28 kr/ind/dag
3. Fagersta -26 kr/ind/dag

Läs mer om försörjningsmåttet i följande pdf-filer.

Västerås hade en bidragsförsörjning på 53 kr/individ 16-64 år kv. 4 2013

Lägst försörjningsmått just nu i länet:

1. Västerås 53

2. Norberg 55

3. Sala 56

Störst minskning sedan ett år tillbaka:

1. Västerås oförändrat

1. Köping oförändrat

1. Arboga oförändrat

Alla andra kommuner har ökat mellan 1-5 kr/ind/dag

Störst minskning sedan kv 1, 2005:

1. Norberg -33

2. Skinnskatteberg -28

3. Västerås -26


Västerås hade en bidragsförsörjning på 53 kr/individ 16-64 år kv. 4 2012

Snabb analys:

Lägst försörjningsmått (Riket 48, länet 55)

1. Norberg och Västerås 53

3. Sala och Skinnskatteberg 55

Minskning/Ökning sedan förra kvartalet (Riket +1, länet+2)

1. Skinnskatteberg +/-0

2. Norberg och Surahammar: +1

Minskning/Ökning sedan kv 4, 2011 (Riket +1, länet +2)

1. Skinnskatteberg -3

2. Surahammar och Hallstahammar +1

Minskning sedan kv 1, 2005 (Riket -26, länet -25)

1. Norberg -35

2. Skinnskatteberg -33

3. Fagersta -27

Mer info om försörjningsmått, alla grafiska diagram och tabeller finns på:
Försörjningsmåttet - Samordning Västmanland

Västerås har en bidragsförsörjning på 53 kr/individ 16-64 år kv. 2 2012

Tätpositionen i länet övertas av Västerås efter att Norberg har innehaft förstaplatsen i länet under flera kvartal i rad. Vid en analys av hur trenden är på längre sikt är det andra kommuner som framträder. Den som har minskat mest sedan för ett år sedan är Köping (-3) och Arboga (-2). Men sedan försörjningsmåttet var som högst i länet 2005 är det dessa som har minskat mest: Norberg (-34), Fagersta (-29) och Skinnskatteberg (-28). Anmärkningsvärt är att flera kommuner minskar sitt totala försörjngsmått just nu. Främst är det Kungsör (-4) och Arboga (-3) vid jämförelse med föregående kvartal

Försörjningsmåttet för kvartal 1 2012

  • Västerås har en bidragsförsörjning på 53 kr/individ 16-64 år kv. 1 2012
  • Socialstyrelsen har valt att rapportera på ett annorlunda sätt och nya rutiner har inneburit förseningar. Nytt är att från första kvartalet 2012 ingår inte introduktionsersättningen i siffrorna för det ekonomiska biståndet. Kan vara värt att hålla det i minne när vi jämför utvecklingen bakåt i tiden.

Försörjningsmåttet för kvartal 4 2011

  • Västerås har minskat bidragsförsörjningen från 55 kr/individ 16-64 år och per dag till 51 kr/individ under 2011 och under kvartal 3 var det även ner i 50 kr/individ 2011.
  • Norberg ligger fortfarande etta i länet, för tredje kvartalet i rad. En svag uppgång märks generellt i länet (och riket). - Tillbaka  -    Upp  -