Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information - 
Startsida - 
Kontakt -  | Webbkarta -  | Sök - 
Startsida -  / Utbildning

Vind i seglet.

 

 -  

KUR-projektet 2014-2015

Individens fokus i fokus - en heldag för ledare inom berörda myndigheter

Ett kognitivt och relationellt förhållningssätt eller

”hur hittar du som handläggare/personal det hos kunden/patienten som gör att ni kan mötas och gemensamt föra processen framåt?”

Syfte

Några viktiga mål i satsningen är att handläggarna ska öka:

  • förmågan att skapa en bra samarbetsrelation med klienten
  • förmågan att påverka kundbeteenden som skapar svårigheter för denne
  • förmågan att visa omsorg om ”mig” själv och sänka ”min” stressnivå i arbetet med klienterna/patienterna/kunderna.

Utbildningssatsningen är ett regeringsuppdrag där Försäkringskassan samordnar.

Datum: 9 juni 2015

Målgrupp: Chefer/ledare inom berörda myndigheter som önskar få en inblick i det relationella samtalet/perspektivet

Plats: Best Western Mälaren, lokal Misteln

Tid: 8.30-1600

Kostnad Ingen kostnad tas ut för utbildningsdagen

Anmälan sker till Alf Uttermalm via mail: alf.uttermalm@forsakringskassan.se

Sista datum för anmälan är: 2015-05-01

Välkommen!


Två kursgrupper GRUND genomförs

Kursgrupp 1 + 2 vid Best Western Mälaren i Västerås. Förmiddag och eftermiddag

20 okt, 3 nov, 17 nov, 1 dec, 15 dec, 12 jan, 26 jan och 9 feb.

Kursen är halvdag.

Kunskapssatsningen vänder sig till handläggare på Försäkringskassan och personal på Arbetsförmedlingen, socialtjänsten och psykiatrin samt primärvården som i sitt arbete möter personer med psykisk diagnos och funktionsnedsättning. Syftet är att skapa en gemensam kunskapsbas som grundas på evidens och beprövad erfarenhet. Satsningen ska också underlätta samarbetet organisationerna emellan genom att förtydliga begrepp och ansvarsområden, utveckla metoder samt skapa samsyn om rehabiliteringens ramar och förutsättningar. Utbildningen genomförs i tre delar. Perspektivet är relationellt, dvs fokus är på hur relationen mellan handläggare och klient utvecklas liksom hur handläggaren förhåller sig till sina egna reaktioner, särskilt i svåra situationer i arbetet. Utgångspunkten är att tillit och motivation till samverkan i hög grad bygger på att individen/klienten känner sig sedd, accepterad och respekterad för den han/hon är.

Grundutbildning eller steg-1

Handledning/utbildning i två grupper om 12 personer vid 8 tillfällen.

Tanken är att organisera en processinriktad handledning/utbildning. Varje grupp omfattar 12 deltagare som träffas vid 8 tillfällen under 3 timmar med 2 veckors intervall under 3 ½ månads tid. Dessa sessioner leds av en gruppledare Under sessionerna balanseras utrymmet för reflektion kring deltagarnas tidigare och aktuella erfarenheter av klientkontakter med utrymme för fria diskussioner utifrån sessionens tema och tillhörande textmaterial. Hemuppgifter, både textläsning och tillämpningsuppgifter, mellan mötestillfällena ingår. Ett huvudsyfte med arbetet är att utveckla handläggarnas färdigheter med avseende på förhållningssätt och bemötande av personer med psykisk problematik.

Fördjupningsutbildning eller steg-2

Två kursgrupper grund genomförs. Kursgrupp 1 vid Best Western Mälaren i Västerås förmiddag.

Kursgrupp 2 i Västra Mälardalen (=Köping) eftermiddag

20 okt, 3 nov, 17 nov, 1 dec, 15 dec, 26 jan, 9 feb, 23 feb

Kursen är halvdag.

Fördjupad handledning/utbildning i två grupper om 12 personer vid 8 tillfällen. Tanken är att förmedla en fördjupad processinriktad handledning/utbildning. Varje grupp omfattar 12 deltagare som träffas vid 8 tillfällen under 3 timmar med 2 veckors intervall under 3 ½ månads tid. Dessa sessioner leds av en gruppledare.

 - Tillbaka  -    Upp  -