Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information - 
Startsida - 
Kontakt -  | Webbkarta -  | Sök - 
Startsida -  / Utbildning

Vind i seglet.

 

 -  

Kompetenshöjande information/ utbildningsinsats AF/ FK inom området funktionshinder

Kompetenshöjande information/utbildningsinsats för handläggare hos Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt Socialtjänst inom området funktionshinder.

Projektägare: Försäkringskassan Västerås

Insatsansvarig:
Alf Uttermalm
alf.uttermalm@forsakringskassan.se

Sammanfattning

För att stötta att handläggare vid Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen i Västerås samt Socialtjänsten har relevant kunskap inom olika områden vid funktionshinder och angränsande problematik planeras en utbildningsdag.

Bakgrund

Handläggarna vid deltagande myndigheterna inom Samordningsförbundet Västerås möter i sitt arbete ofta en komplicerad problematik hos olika kunder med funktionshinder. Behovet av kontinuerlig kompetensutveckling är påtagligt bland annat för att säkra relevant handläggning. Framstötar görs relativt ofta till LFC Västerås, via organisationer för funktionshindrade, om att få komma och informera. LFC Västerås har därför tagit initiativ till denna utvecklingsdag för handläggare från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen samt Socialtjänsten/Västerås stad.

Förslag

En gemensam 1/2 kompetensutvecklingsdag genomförs för handläggare inom LFC Västerås och Arbetsförmedlingen samt socialtjänsten, Västerås stad. Områden som bland annat kommer att beröras är psykisk ohälsa (RSMH) men också arbetet mot våld i nära relationer (Kriscentrum Västmanland). Barnombudsmannen i Västerås Sara Holm-Stålhand är också inbjuden och har tackat ja. Vidare deltar b la Parkinsonföreningen och Citykyrkan (som talar om missbruk)

Cirka 100 deltagare. Halvdagen planeras till 14 oktober.

 - Tillbaka  -    Upp  -