Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information - 
Startsida - 
Kontakt -  | Webbkarta -  | Sök - 
 Startsida -  / Insatser i samverkan

Kungsörs kyrka med omnejd.

 

 -  

Anhörigstöd

De tre samordningsförbunden i länet satsar på anhörigstödet. Anledningen är att vi ser att förbundens behovsgrupper ofta behöver stödet från anhöriga och ibland är de själva djupt engagerade i att vara anhörigstödjare. Anhörigstödet har färre kontakter med anhöriga i yrkesverksam ålder än vad de har med anhöriga 65 år och äldre. De har svårt att nå anhöriga i yrkesverksam ålder och därför är den målgruppen i första hand i projektet.

Syfte

De vill hitta nya kanaler för att nå flera anhöriga – någon länsgemensam aktivitet som denna informationsturné har tidigare inte genomförts. Genom projektet vill de nå så många anhöriga som möjligt i länet dagligen under en och samma vecka i maj 2018.

Västmanlands nätverk för kommunalt anhörigstöd är projektägare.

Genomförande

Informationsturnén genomfördes under en vecka i maj 2018.

Uppföljning

Resultatet blev väldigt bra och i KAK nådde man 150-200 personer (som man pratade enskilt med). Läs uppföljningen HÄR.
 - Tillbaka  -    Upp  -   

Vision: Samordningsförbundet Västra Mälardalen ska stödja människor i utanförskap till god hälsa och förvärvsarbete och därmed minska klyftorna i samhället.