Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information - 
Startsida - 
Kontakt -  | Webbkarta -  | Sök - 
 Startsida -  / Insatser i samverkan

Köping

 

 -  

Arbete mot våld

Arbete mot våld är prioriterat från regeringen och det berör även samordningsförbunden. Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS) har tillsammans med flera samordningsförbund skapat ett antal försöksverksamheter för att pröva hur förbunden kan samordna såväl insatser för att upptäcka olika former av våld som stödinsatser till personer som är utsatta för våld. Projektet utgör en del av ett gemensamt regeringsuppdrag tillsammans med Socialstyrelsen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Jämställdhetsmyndigheten.

Länskonferens i november

Vikten av samverkan är stor och de tre samordningsförbunden träffar Region Västmanland i den här frågan. Länsstyrelsen och Region Västmanland har under flera år arrangerat en länskonferens kring våldsförebyggande arbete och nu bjuds förbunden in som medarrangörer och delfinansiärer. Konferensen kommer att ges i Västerås den 25 november, som är Internationella Dagen mot Mäns våld mot kvinnor (Orange Day) samt under En vecka fri från våld. Den blir en heldag som kommer att ta upp både statistik, metoder, goda exempel på samverkan, samt erbjuda mindre seminarier. De tre samordningsförbunden i Västmanland är med och finansierar den dagen.

Satsning på det lokala arbetet i KAK

Kommunerna i KAK jobbar aktivt med frågorna kring våld. Det finns en hög ambition och mycket att göra men resurserna och tiden räcker inte alltid till. Till exempel så finns behov av att utbilda personal.     Förbundet har satsat 35 000 kronor under 2020 för att stödja det lokala arbetet.

 - Tillbaka  -    Upp  -   

Vision: Samordningsförbundet Västra Mälardalen ska stödja människor i utanförskap till god hälsa och förvärvsarbete och därmed minska klyftorna i samhället.