Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information - 
Startsida - 
Kontakt -  | Webbkarta -  | Sök - 
 Startsida -  / Insatser i samverkan

En ek en vacker sommardag.

 

 -  

Grönkvist

 

Grönkvistprogrammet syftar till förbättrad livskvalitet och hälsa genom att inspirera deltagare i insatser till att få koll på sin privatekonomi, bli medvetna om sina prioriteringar och att bli mer medvetna konsumenter.

Metoden grundar sig på lättsamma, praktiska moment varvat med teori. Grönkvist är en folkhälsointervention framtagen inom Region Västmanland. Programmet har via uppföljning, i samarbete med Mälardalens högskola, visat sig bidra till minskad ekonomisk stress.

Samordningförbundet har bidragit till att grönkvistmaterialet nu finns på arabiska. Under 2016 arbetade en person enbart i KAK för att stödja implementeringen och hålla studiecirklar på arabiska. Under 2018 översattes materialet även till somaliska.

Under 2020 ska Grönkvist göras om så att det finns digitalt.

Slutrapport Grönkvist

Folder Grönkvist (obs att det numera är Region, inte Landsting)

Grönkvist Kortversion program o resultat

Läs mer på Regionens hemsida om den arabiska översättningen

 

 

 

 - Tillbaka  -    Upp  -   

Vision: Samordningsförbundet Västra Mälardalen ska stödja människor i utanförskap till god hälsa och förvärvsarbete och därmed minska klyftorna i samhället.