Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information - 
Startsida - 
Kontakt -  | Webbkarta -  | Sök - 
 Startsida -  / Insatser i samverkan

En man med ett barn på en kulle.

 

 -  

Integration Region Västmanland

Samordningsförbundet finansierar flera satsningar som Region Västmanland gör inom integratonsarbetet i KAK under åren 2017-2021.

Pilotprojekt Köping: Samverkan för individens bästa 2017

Ökat samarbete mellan primärvård, Arbetsförmedling och kommun avseende sjukskrivningar under etableringsperioden och vidare in i eventuell försörjningsstöd. Det började med en dag där vi lärde oss mer om varandras uppdrag:

Dokumentation 10 och 19 oktober 2017- Samverkan för individens bästa – Nyanlända med ohälsa - Pilotprojekt Köping

I början av 2018 jobbade en utsedd arbetsgrupp vidare med de förslag som framkommit under 2017. De förslagen presenterades för cheferna och togs beslut om. Slutrapporten om vad vi uppnådde med insatsen och hur vi går vidare kan du läsa här: Slutrapport Köping

Kompetensutveckling 2017

Region Västmanland arrangerade en heldagsutbildning i Köping om interkulturella möten med särskilt fokus på Syrien och Afghanistan. Syftet med dagen är att ge större kunskap i frågor som rör migration, integration och kulturmöten såväl som vägledning i hur denna kunskap kan tillämpas praktiskt.

Information och inbjudan

Kartläggning av hälsoarbetet i LOK/LÖK 2017

Kartläggningen har använts i Länsstyrelsens fokusgrupp Hälsa som ett sätt att fånga samverkan och hälsoarbetet i de lokala överenskommelserna som finns i varje kommun.

Kartläggning lokala överenskommelser 2017

Kartläggning av samverkan i KAK 2018

Region Västmanland höll i Pilotprojekt Köping under 2017 och in på 2018. Under 2018 kartlades den myndighetsgemensamma strukturen för samverkan kring nyanlända i hela KAK, samt vad som saknas.

Kartläggningen Samordning Nyanländas hälsa

Samverkan för individens bästa: Arboga och Kungsör 2019

Samma halvdag kring varandras uppdrag som var i Köping 2017 genomfördes för Arboga och Kungsör under 2019.

Hälsoinsatser för nyanlända 2020-2021

Region Västmanland ska ta fram en struktur för att tillmötesgå behovet av hälsoinformation hos nyanlända (och de som varit längre i Sverige). Projektet startar i KAK och sprids sedan i länet. Det kommer bland annat att innebära hälsoinsatser direkt riktade till nyanlända under 2020. Material som tas fram och kvalitetssäkras kommer att kunna användas även till andra grupper.

 

Kontakt

Projektledare Kristina Bucht

kristina.bucht@regionvastmanland.se

 

 - Tillbaka  -    Upp  -   

Vision: Samordningsförbundet Västra Mälardalen ska stödja människor i utanförskap till god hälsa och förvärvsarbete och därmed minska klyftorna i samhället.