Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information - 
Startsida - 
Kontakt -  | Webbkarta -  | Sök - 
 Startsida -  / Insatser i samverkan

En å en vacker dag.

 

 -  

Kvinnocoacher

Projektet kvinnocoacher som startade i januari 2011, riktade sig till kvinnor i åldersgruppen 24-55 år, främst på de unga, som är i behov av samordnade insatser för att kunna återgå i arbete. Deltagarna i projektet fick under minst 6 månader tillgång till en personlig coach.

Projektets syfte var att förbättra kunskapsläget om villkoren och möjligheterna för sjukskrivna kvinnor i Västra Mälardalen att komma åter i arbete. Som metod användes kvinnocoacher.

Målen för projektet var:

  • Att minst 90% av deltagarna (30 st) ska ha genomgått coachprogrammet med en handlingplan för återgång i arbetslivet.
  • Att minst 50% av dessa ska ha påbörjat arbetslivsinriktade insatser, alternativt ha påbörjat arbete/utbildning.
  • Att projektet ska generera kunskaper om kvinnors särskilda livsvillkor ur ett jämställdhetsperspektiv.

Dokumentation


Folder projektet Kvinnocoacher (pdf)

Vi du veta hur de antagna personerna var fördelade per kommun, och vem som har remitterat till projektet, klicka på länken nedan:
Deltagarvolymer

 

Kontaktperson: susanne.falk@ltv.se

 - Tillbaka  -    Upp  -   

Vision: Samordningsförbundet Västra Mälardalen ska stödja människor i utanförskap till god hälsa och förvärvsarbete och därmed minska klyftorna i samhället.