Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information - 
Startsida - 
Kontakt -  | Webbkarta -  | Sök - 
 Startsida -  / Insatser i samverkan

Vy i Kungsör.

 

 -  

Personalbutiken Klotet

 

Målgruppen var personer i KAK med olika psykiska funktionshinder, i huvudsak neuropsykiatriska diagnoser, i åldern 19-30 år och som hade aktivitetsersättning från Försäkringskassan.

Starten i projektet var en Grönkvist-studiecirkel cirka
1,5-2 timmar/gång. Grönkvist är en studiecirkel på
cirka 10 tillfällen där man får stöd att bli ekonomiskt
medveten. Efter avslutad cirkel erbjöds personerna att gå över till personalbutiken för att arbetsträna.

Mål för projektet

Förbättrad livskvalitet och hälsa, att bli mer aktiv,
hitta självkänslan, vara delaktig i ett sammanhang.
Hitta rutiner i sin vardag och komma ut i arbets-
praktik/studier. Målet var också mer individuella planer och ökad samverkan med Föräskringskassan och Arbetsförmedlingen.

Informationsfolder Personalbutiken Klotet (Pdf)

Slutrapport Personalbutiken

Kontaktperson: alf.johnson@koping.se

 - Tillbaka  -    Upp  -   

Vision: Samordningsförbundet Västra Mälardalen ska stödja människor i utanförskap till god hälsa och förvärvsarbete och därmed minska klyftorna i samhället.