Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information - 
Startsida - 
Kontakt -  | Webbkarta -  | Sök - 
 Startsida -  / Insatser i samverkan

Gård i Kungsör.

 

 -  

SHO+

Under 2015 tog planerna för projektet Samhälls- och hälsoorientering + (SHO+) form i samarbete mellan dåvarande Västmanlands Kommuner och Landsting, dåvarande Landstinget Västmanland, Arbetsförmedlingen, Samordningsförbundet Västra Mälardalen, Samordningsförbundet Västerås och kommunerna Arboga, Hallstahammar, Kungör, Köping och Västerås.

De inblandade parterna såg alla ett behov av att utveckla stödet till nyanlända tredjelandsmedborgare via modersmålet, framför allt med en extra satsning på hälsa, men också inom andra områden där större flexibilitet önskades med hänsyn till målgruppens olika behov.

Projektet har fick medel från AMIF och Region Västmanland gick in som projektägare. En ny ansökan till AMIF har lämnats in och projektet planeras att fortsätta.

Projektledare är Danha Bachiri, Region Västmanland danha.bachiri@regionvastmanland.se

Slututvärdering

 

 - Tillbaka  -    Upp  -   

Vision: Samordningsförbundet Västra Mälardalen ska stödja människor i utanförskap till god hälsa och förvärvsarbete och därmed minska klyftorna i samhället.