Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information - 
Startsida - 
Kontakt -  | Webbkarta -  | Sök - 
 Startsida -  / Insatser i samverkan

Folk i rörelse.

 

 -  

Socialt företagande, ASF


Arbetsintegrerande sociala företag, ASF, ger arbets-träning/rehabilitering till människor som har svårt att få jobb på arbetsmarknaden.

Syftet var att skapa förutsättningar för organisationer eller personer att starta arbetsintegrerande sociala företag som kan erbjuda arbetsträning/rehabilitering för personer som står långt från arbetsmarknaden. Medarbetarna i sociala företag är människor som på grund av långtidsarbetslöshet, långtidssjukskrivning, en funktionsnedsättning eller av andra skäl, inte haft möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden.


Målet var en dialog och samverkan mellan sociala företag och de myndigheter som har behov av deras platser. Intresserade personer/organisationer ska er-bjudas tillräckliga kunskaper i socialt företagande för att våga starta. Näringslivet var också en viktig intressent i projektet.


Projektet syftade även till att öka kunskapen hos myndigheterna om regelverken kring socialt företagande, inför upphandling eller överenskommelser.

Folder om socialt företagande

Slutrapport del 1 Socialt företagande

Slutrapport del 2 Socialt företagande

Kontaktperson: kicki.hedstrom@koping.se

Nationella rådets rekommendationer ang förbundens stöd till ASF

 - Tillbaka  -    Upp  -   

Vision: Samordningsförbundet Västra Mälardalen ska stödja människor i utanförskap till god hälsa och förvärvsarbete och därmed minska klyftorna i samhället.