Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information - 
Startsida - 
Kontakt -  | Webbkarta -  | Sök - 
 Startsida -  / Insatser i samverkan

En sommarväg.

 

 -  

Vägen in - ett motivations- och rehabiliterande projekt

Grunden i projektet var kognitiv beteendeträning, där deltagaren arbetade med sina tankar och känslor som nuvarande livssituation skapar. Projektet Vägen in riktade sig till personer som är i åldern
16 – 64 år och hade behov av offentligt stöd, samt hade ett rehabiliteringsbehov utifrån psykiatriska och/eller fysiska (smärt) diagnoser.

Projektet var indelat i två etapper, 8 veckor Grön Rehab och 8 veckor arbetsplatsförlagd praktik. Efter 8 veckor i Grön Rehab följde 8 veckor arbetsplatsförlagd praktik med mål att klara 10 timmar per vecka, inför fortsatt arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

 

Kontaktperson: alf.uttermalm@forsakringskassan.se

 - Tillbaka  -    Upp  -   

Vision: Samordningsförbundet Västra Mälardalen ska stödja människor i utanförskap till god hälsa och förvärvsarbete och därmed minska klyftorna i samhället.