Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information - 
Startsida - 
Kontakt -  | Webbkarta -  | Sök - 
 Startsida -  / Insatser i samverkan

Tillverkningsindustri

 

 -  

Validering och praktik

Många arbetslösa saknar i dag formell dokumenterad kompetens, vilket gör att deras möjligheter till ett arbete försvåras. Genom validering får individerna ett bevis för sin kunskap som utgår från av näringslivet ställda krav.

Projektet ville utveckla ett fördjupat samarbete kring praktiksamordning och handledarutbildning mellan kommunerna, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Syftet var att införa en flexibel modell för validering av lärande inom KAK och på detta sätt ge individen ett väl förankrat dokument.

Delrapport 1 Validering och praktik

Delrapport 2 Validering och praktik

Slutrapport Validering och praktik

Kontaktperson: sofia.marklund@koping.se

 

 - Tillbaka  -    Upp  -   

Vision: Samordningsförbundet Västra Mälardalen ska stödja människor i utanförskap till god hälsa och förvärvsarbete och därmed minska klyftorna i samhället.