Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information - 
Startsida - 
Kontakt -  | Webbkarta -  | Sök - 
 Startsida -  / Insatser i samverkan

En man med ett barn på en kulle.

 

 -  

Vem gör vad för unga i KAK?

Under 2019 - 2020 fick Navet i Arboga i uppdrag från Samordningsförbundet Västra Mälardalen att titta på hur vi arbetar med målgruppen 16–29 år i KAK. Syftet med projektet var att samla de många verksamheter som jobbar för unga och tillsammans se på frågorna ”Vem gör vad?” och ”Vad gör vi när planeringen inte fungerar? Målet var både att få mer kunskap om varandras verksamheter och på så sätt kunna samverka bättre. Men även att se vad man kan göra praktiskt inom nuvarande ram och förutsättningar, samt formulera ett önskeläge att sträva mot. Arbetet resulterade bland annat i en slutrapport.

Slutrapport reviderad april 2021 pga ett förtydligande

Uppdragsbeskrivning och Tidplan

Dokumentation i text från heldagen 12 mars 2020

Film från heldagen 12 mars 2020 med intervjuer

Film om Navet och deras uppdrag från Samordningsförbundet

Navets Facebooksida

 

Kontakt

Projektledare var Elisabeth Fornelius och Marita Garman på Navet i Arboga

elisabeth.forneius@arboga.se och marita.garman@arboga.se

 - Tillbaka  -    Upp  -   

Vision: Samordningsförbundet Västra Mälardalen ska stödja människor i utanförskap till god hälsa och förvärvsarbete och därmed minska klyftorna i samhället.